Resor under tiden ärende om uppehållstillstånd pågår

2016-05-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej.Kan jag åka till min man i Filippinerna under pågående ärende om uppehållstillstånd? Att flytta till Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I utlänningslagen (UtL) finner du reglerna om migration och uppehållstillstånd.

Enligt 5:18 UtL ska en utländsk person som vill få uppehållstillstånd ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd innan personen reser in till Sverige. Detta är huvudregeln. I undantagsfall får personen redan befinna sig i Sverige under väntan på uppehållstillstånd, t.ex. asylsökande eller någon som redan har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Jag tolkar din fråga som att ärendet gäller uppehållstillstånd för din man som inte är svensk medborgare och som vill flytta till Sverige. Under tiden ärendet pågår får han inte resa in till Sverige som huvudregel, 5:18 UtL. Eftersom uppehållstillståndet gäller inte dig personligen finns det inga restriktioner för dig att resa in eller ut ur Sverige. Däremot om ärendet gäller ett uppehållstillstånd för dig personligen får du inte resa in till Sverige, men inget hindrar att du åker till ett annat land, enligt samma regel som ovan.

Sammanfattningsvis finns det inget hinder mot att du reser utomlands för att träffa din man.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1095)
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?
2020-11-17 Hämta en familjemedlem till Sverige

Alla besvarade frågor (86427)