Resor till begravning ej begravningskostnad

FRÅGA
Kan man i bouppteckningen ta upp resa till begravningen för man och syskon? Även syskonens familjer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag föreställer mig att din fråga främst rör vilka kostnader som dödsbon kan bära. Dödsbon regleras främst i 18 kap ärvdabalken. Bland de kostnader som dödsbon kan bära hör begravningskostnader (18 kap 3 § ärvdabalken e contrario)

Resor till och från begravning har i praxis typiskt sett inte ansetts vara en begravningskostnad (RH 1995:11). Till begravningskostnader har, utöver sådant som uppenbart får anses utgöra begravningskostnader, räknats kostnader för bland annat sorgekläder för sådana allra närmaste som varit beroende av den avlidne för sin försörjning, förtäring i samband med begravningen, gravsten, gravskötsel och dödsannons. Resekostnader har däremot inte brukat anses utgöra begravningskostnad, varesig för man och syskon eller syskons familjer.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
8Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-17 23:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (887)
2019-10-05 Hur vet jag om ett testamente vunnit laga kraft?
2019-10-03 Kan man byta boutredningsman?
2019-09-28 Ingår tillgångar i aktiebolaget i dödsboet?
2019-09-27 Varför tillsätts en konkursförvaltare vid en konkurs av ett dödsbo och vem sak betala förvaltaren?

Alla besvarade frågor (73812)