Resor till begravning ej begravningskostnad

FRÅGA
Kan man i bouppteckningen ta upp resa till begravningen för man och syskon? Även syskonens familjer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag föreställer mig att din fråga främst rör vilka kostnader som dödsbon kan bära. Dödsbon regleras främst i 18 kap ärvdabalken. Bland de kostnader som dödsbon kan bära hör begravningskostnader (18 kap 3 § ärvdabalken e contrario)

Resor till och från begravning har i praxis typiskt sett inte ansetts vara en begravningskostnad (RH 1995:11). Till begravningskostnader har, utöver sådant som uppenbart får anses utgöra begravningskostnader, räknats kostnader för bland annat sorgekläder för sådana allra närmaste som varit beroende av den avlidne för sin försörjning, förtäring i samband med begravningen, gravsten, gravskötsel och dödsannons. Resekostnader har däremot inte brukat anses utgöra begravningskostnad, varesig för man och syskon eller syskons familjer.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82752)