Resor i samband med umgänge

2015-07-10 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har två barn med min föredetta sambo, vi separerade för snart 6 år sedan och barnen var vistas hos honom varannan helg. Nu har jag, barnen och min man flyttat till hus 8 mil ifrån pappan. Han vill att vi ska hämta och lämna barnen varannan helg. Är det vi som har skyldighet att köra barnen eller han som ska hämta eller mötas halvvägs? Vad gäller? Hittar inga korrekta svar.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn regleras främst i Föräldrabalken, FB, se här. Utgångspunkten i alla sådana frågor är att de ska avgöras utifrån barnets bästa, se FB 6:2a §. I de allra flesta fall innebär detta att barnet så långt det är möjligt ska kunna umgås med båda sina föräldrar. Båda har ett ansvar att se till att umgänget blir av och sköts på ett lämpligt sätt, se FB 6:15 2 stycket.

Vad gäller det praktiska med alla resor kan sägas att det huvudsakligen är den förälder som inte bor med barnet som har ansvaret för resekostnader och att hämta barnet. Boendeföräldern kan dock, beroende på ekonomiska förhållanden och andra omständigheter, komma att behöva stå för en del av resekostnaderna, om detta kan anses skäligt, se FB 6:15 b §. Detta blir aktuellt främst om boendeföräldern har det bättre ställt ekonomiskt än den andra föräldern eller om boendeföräldern har flyttat med barnet längre bort än tidigare utan en godtagbar anledning. Det är endast kostnader av någon betydelse, enligt praxis för resor runt 10 mil och uppåt enkel resa, som eventuellt ska fördelas. Annars ligger alltså huvudansvaret på den förälder som vill umgås med barnet att hämta barnet och stå för kostnaderna i samband med resan. Självklart innebär ett gemensamt ansvar att tillgodose barnet umgänge med båda föräldrarna att ni kanske ändå bör dela upp körningen något mellan er, och att du som boendeförälder kanske kan köra delar av sträckan emellanåt.

Jag råder er att skriva ett skriftligt avtal om umgänge och resor i samband med detta, för att fastställa vad som gäller och att båda är överens om hur ansvaret ska fördelas, se FB 6:15 a § 3 stycket. Ni har rätt att få hjälp av kommunen med detta, se 6:17 a § som i sin tur hänvisar till socialtjänstlagen. Om det inte går att komma överens är en sista utväg att väcka talan i domstol och yrka på att domstolen fastställer vissa resekostnader i samband med umgänget.

Lycka till framöver!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82649)