Resning i brottmål till förmån för den tilltalade

2015-08-31 i Domstol
FRÅGA
Hejsan!Min Sambo blev 2007 felaktig anklagad , av sin föredetta sambo för våldtäkt, kvinnan ändrar sin historia i rättegången och uppger felaktiga uppgifter och han blir dömd till fängelse, andra grunder fanns för ett fängelsestraff och det var brott som inte var av sexuell natur och dem erkände han och tog gärna sitt straff för.Kan tillägga att hon anklagar honom för detta 2007 och han blir straffad 2010, för hennes historia var trovärdigare än hans trots att hon ändrar sin historia.Men när det kom till anklagan om våldtäkt så blev han friad på alla punkter utom en och då på den punkten där kvinnan ändrar sitt uttalande från förundersökningen, så hon säger emot sig själv, blir han fälld.Han skulle nu vilja göra en resningsansökan när det kommer till detta för han har inga problem med att erkänna och ta sitt straff för saker han har gjort men detta har han inte gjort, men vi undrar lite var vi ska vända oss osv.Detta har orsakat honom mycket lidande och vi är tacksamma för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det blev din sambo dömd 2010 vilket innebär att tiden för överklagan gått ut och domen har vunnit laga kraft. Era möjligheter att ändra domen är alltså att ansöka om resning vilket du redan sagt. Om domen emot honom beslutades i tingsrätten är det hovrätten ni ska vända er till. Om domen dömdes ut i hovrätten är det hos Högsta Domstolen ni ska ansöka om resning.

Förutsättningar för resning

Eftersom det är din sambo som vill ansöka om resning är det även han som måste visa att det finns skäl för en resning. Olika skäl för en resning kan vara att rättstillämpningen i i avgörandet uppenbart strider mot lag. Det kan också vara att nya omständigheter eller nya bevis har dykt upp som inte tidigare var kända och som skulle ha en påverkan på utfallet. Ni kan läsa mer om olika skäl för resning till förmån för den tilltalade 58 kapitlets 2 § Rättegångsbalken.

I din sambos resningsansökan ska han uppge vilket avgörande det gäller, alltså målnummer samt domstol samt skälen han har för resning. Ni kan hitta en blankett för resningsansökan här.

Mer om resning hittar du i rättegångsbalkens 58 kapitel.

Hoppas att du fått svar på dina frågor, om något är oklart eller om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (440)
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?

Alla besvarade frågor (85250)