Resning i brottmål till fördel för den tilltalade

2019-11-20 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag har blivit dömd för misshandel i 10 månader och det finns bevis på att en av vittnen ljöd under ed och har begått mened och blivit polisanmäld av mig för mened (utredning pågår).Är det grund för resningsansökan för mig?Tack på förhand för svaret.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning i brottmål regleras i 58 kap. 2§ Rättegångsbalken (RB). I detta fall handlar det om resning till fördel för den tilltalade, i detta fall dig. I 58 kap. 2§ 3p. RB stadgas att om ett vittne har lämnat en falsk vittnesutsaga och den utsagan kan antas ha inverkat på utgången i målet.

För att så ska vara fallet krävs det att utsagan medvetet har blivit oriktig genom till exempel att vittnet medvetet har ljugit, som du påstår i ditt fall. Det ställs ganska låga krav för att utsagan ska antas ha påverkat ugången, domen, i målet.

Baserat på den information som framgår av din fråga skulle jag påstå att det finns chanser för dig att bli beviljad resning i målet. Detta under förutsättning att de bevis som finns är tillräckliga för att styrka att vittnet talat osanning.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (422)
2020-08-10 Kan jag väcka talan i tingsrätten utan en advokat?
2020-08-10 Kan justitieombudsmannen ogiltigförklara en dom?
2020-08-10 Kan ett dödsbo stämmas?
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.

Alla besvarade frågor (82723)