FrågaPROCESSRÄTTDomstol20/11/2019

Resning i brottmål till fördel för den tilltalade

Hej!

Jag har blivit dömd för misshandel i 10 månader och det finns bevis på att en av vittnen ljöd under ed och har begått mened och blivit polisanmäld av mig för mened (utredning pågår).

Är det grund för resningsansökan för mig?

Tack på förhand för svaret.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning i brottmål regleras i 58 kap. 2§ Rättegångsbalken (RB). I detta fall handlar det om resning till fördel för den tilltalade, i detta fall dig. I 58 kap. 2§ 3p. RB stadgas att om ett vittne har lämnat en falsk vittnesutsaga och den utsagan kan antas ha inverkat på utgången i målet.

För att så ska vara fallet krävs det att utsagan medvetet har blivit oriktig genom till exempel att vittnet medvetet har ljugit, som du påstår i ditt fall. Det ställs ganska låga krav för att utsagan ska antas ha påverkat ugången, domen, i målet.

Baserat på den information som framgår av din fråga skulle jag påstå att det finns chanser för dig att bli beviljad resning i målet. Detta under förutsättning att de bevis som finns är tillräckliga för att styrka att vittnet talat osanning.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo