Resning eller domvilla

2019-01-23 i Domstol
FRÅGA
Hej,Jag har blivit dömd för ofredande av en kvinna i Tingsrätten. Jag är HELT oskyldig till detta. Jag har fått veta nu långt senare att jag har en dubbelgångare här i Malmö. Det misstänkte jag då också vid tillfället i fråga men NU har jag fått BEVIS för att det är så. Jag har fått avslag på mina två resningar till Hovrätten och i HD. Ingenting hjälper. Jag är riktigt förtvivlad nu eftersom jag fick det sista beskedet från HD igår. På kvällen så förstod jag äntligen vad Domvilla betyder. Ajdå, då ligger det en Domvilla i Tingsrätten som jag tidigare INTE förstod då. Det är en helt ny omständighet som jag kan skicka in till Hovrätten igen i en ny resning.Och ligger det en Domvilla, formellt fel, då är det väl ganska allvarligt, eller hur?Ja, det var det hela och mycket förtvivlad är jag.
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill erhålla en resning mot ditt fall.

Som du säger så får inte domstolen ta upp frågan om ditt ansvar igen efter att det har blivit dömt tidigare, 30:9 RB.

Ens förutsättningar för att undanröja rättens beslut är då genom resning eller domvilla. 58-59 kap RB

Resning blir aktuellt då rätten dömt fel i ett materiellt hänseende, dvs dömt någon skyldig fastän personen var oskyldig, medans domvilla används när rättegången i sig har gått till på fel sätt.

Som jag tolkar din fråga så är det fråga om ett nytt bevis som visar att du är oskyldig. Då handlar det om resning och domvilla är således inte aktuellt.

Förutsättningarna för resning är enligt 58:2 RB följande:

någon ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren med avseende på målet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om något brott som har avseende på målet ligger ombud, ställföreträdare eller försvarare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antas ha inverkat på målets utgång,om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och det inte är uppenbart att jävet har saknat betydelse för målets utgång,om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på utgången,om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts, ellerom den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Lag (1987:1345).

Den fjärde punkten är av intresse för dig. Varför domstolen nekade resning är svårt för mig att avgöra utifrån givna omständigheter.

För att svara på din sista fråga så skulle domvilla betyda att domstolen undanröjer tidigare domen och att rättegången får göras om. Som sagt är det endast aktuellt om domstolen begått ett rättegångsfel. Att inte ta in bevisning härrör sig till den materiella frågan

Har du någon mer fundering är det bara att fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Jacob, Jag kommer till frågan i slutet men först MÅSTE jag berätta om vad saken gäller och det var för ca 10 år sedan. Jag har gått och tänkt på detta SÅ länge men INTE förstått HUR jag ska komma tillrätta med detta. Ja, då kommer jag fram till vad det här målet handlar om. Det var då vid det tillfället jag står och väntar utanför Swedbank på G.A.Torg en kväll på en bekant som jag sett därinne. Plötsligt så kommer det ut en kvinna från banken och skäller mig rakt upp i ansiktet. Hennes röst är så hög och gäll att det slår lock för öronen på mig. Jag försvarar mig med, Vem fan e du din jävel. Precis som jag har rätt att göra. Man har rätt att försvara sig på samma sätt som man blir attackerad. Det vet jag. Jag går upp på bänkarna och sätter mig och känner mig deppad och ser svart. Jag undrar förstås vem den kärringen var. Efter en del minuter så kommer det en polis också och säger något. Jag lyssnar inte utan tänker, Har kvinnan ringt polisen bara för att jag väntar utanför banken? Vem fan e det som jävlas med mig, tänker jag? Här TRODDE hon tydligen att jag väntade på henne. Ja, detta är en helt otrolig tanke. Den måste ju falla på sin egen orimlighet. Jag visste ju inte vem hon var. Hon måste ju ha blivit mycket överraskad att just jag stod där och väntade. Jag misstänker starkt att när hon såg mig där utanför banken så måste hon blivit drabbad av psykisk ohälsa. Jag kan inte formulera det på något annat sätt. Men det verkar troligt. Jag kan väl inte hjälpa att jag stod där och väntade. Sen efter några dagar så förstod jag att jag kanske hade någon dubbelgångare här i Malmö att hon sett fel på mig och honom. I detta fall blev JAG dömd för att ha ofredat HENNE och fick betala 10 000 kr i böter. Alltså, jag väntar utanför en bank i fem minuter. Blir polisanmäld och får betala så mycket i böter för det. VAR ligger felet nånstans i Tingsrätten, det undrar jag? Är det kanske DOMMAREN som brustit i ansvar. Ja, som DU säkert förstår så är ju det här helt galet, t.o.m. sjukt. Finns det nånstans i lagen om psykisk sjukdom som jag kan åberopa i en resning? Ja, Jacob vad tycker Du om detta? Ingmar
2019-02-18 18:25
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (345)
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?
2019-04-27 kan man blir dömd för andra brott under en huvudförhandling som man inte är åtalad för innan?

Alla besvarade frågor (69131)