Resell-rights till E-böcker. Licensavtal inom upphovsrätt.

2021-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Får jag som företagare sälja e-böcker på min hemsida om jag har resell rights?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Eftersom att din fråga är rätt kort och jag inte har några omständigheter kommer jag att behöva tolka din fråga och göra vissa antaganden. Ifall att du behöver mer ingående hjälp skulle jag troligen behöva titta på det specifika avtalet som du har med rättighetshavaren. Jag har förstått det som att du undrar ifall att du får sälja e-böcker på din hemsida om du har ett avtal med rättighetshavaren om att du har rätt att sälja böckerna. Jag gör antagandet att du har ett sådant avtal med den som äger rätten till själva böckerna.

Utgångspunkten är att den som äger rättigheten bestämmer över den

Ofta är böcker skyddade såsom litterära verk enl. Upphovsrättslagen. Om ett verk är skyddat enl. URL gäller att den som är upphovsrättshavare har ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket samt göra det tillgängligt för allmänheten (URL 2 §). Detta innebär bl.a. att den som äger rätt till verket är den som också som utgångspunkt får sälja verket, och ingen annan.

Rätten kan överlåtas eller upplåtas genom ett s.k. licensavtal

Den ensamrätt som jag beskrivit ovan kan dock av rättighetshavaren överlåtas till annan eller upplåtas till annan (27 § URL). Detta innebär att om rättighetshavaren vill, kan denne medge annan att t.ex. framställa exemplar av det eller sprida exemplar av verket. Ett sådant avtal kan innefatta precis en sådan klausul som du nu nämner, om Resell Rights. Denna klausul innebär att du kan sälja den specifika produkten som du blivit tillhandahållen vidare. Du har alltså rätt att ta de produkter som du fått av rättighetshavaren och sälja dem vidare. Om ditt avtal grundas på en resell-right, d.v.s. en rätt att sälja produkten vidare, har du givetvis också rätt att göra detta.

Rätten låter dig inte sälja vidare i en annan form än vad avtalet omfattar.

Den rätt som jag beskrivit ovan går givetvis inte oinskränkt. Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare enl. 28 § URL. Med denna bestämmelse hindras du därav att ändra form på verket om detta inte stipuleras i avtalet. På så sätt kan du bl.a. inte ändra formen på verket från en fysisk bok till en e-bok, eller tvärtom, utan att göra ett intrång. Detta innebär att om din resell-right avser just en fysisk bok, har du inte rätt att sälja den som E-bok. Om du däremot har rätt att sälja E-böckerna vidare, får du också göra detta enl. den beskrivna huvudregeln i 27 § URL.

Slutsats

Det finns en hel drös med hemsidor vilka säljer e-böcker med resell rights, vilka du kan sälja vidare på din egna hemsida. Det är inte en helt ovanlig affärsform, och förutsatt att du håller dig inom de ramar som ställs upp i köpeavtalet mellan dig och den som ger dig resell-right till en bok kommer du att kunna sälja böckerna på din hemsida. Med andra ord – Så länge du inte tänkt köpa böcker fysiskt och sälja dem vidare som e-böcker och i övrigt ser till att hålla dig till vad som sägs i avtalet, är det troligtvis lugnt att du säljer på hemsidan.

Jag vill dock säga att eftersom att jag inte har tillgång till de specifika regleringarna i ert avtal förbehåller jag mig rätten att annat kan gälla beroende på vad som står i licensen. Om du behöver mer hjälp är du alltid välkommen att återkomma till mig eller mina kollegor här på Lawline.

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96471)