FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/11/2017

Resekostnader vid umgänge

Om umgängesföräldern väljer att flytta från den ort där barnen är skrivna, vem ska bekosta barnens resor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna hittar du i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 15b § FB är boendeföräldern skyldig att betala en skälig del av kostnaden för resorna till umgängesföräldern. Det ska dock enligt huvudregeln vara mer än 10 mil mellan föräldrarna, annars anses det vara en för liten summa. Om umgängesföräldern inte haft ett godtagbart skäl att flytta kan betalningsskyldigheten minskas med ett lämpligt belopp. Ett godtagbart skäl innefattar arbete eller annan koppling till den nya bostadsorten.

Resekostnaderna fördelas enligt samma principer som för fördelning av underhållsbidraget till barnen, se 7 kap. 1-4 §§ FB. Detta betyder att kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till föräldrarnas respektive inkomster. Detta beräknas genom att man tittar på hur stor andel den ena förälderns inkomst är av båda föräldrarnas sammanlagda inkomster. Beroende på om umgängesföräldern eller boendeföräldern har större inkomst än den andra får den alltså betala en större del av resekostnaderna.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga vägs således in i bedömningen. Om den ena föräldern saknar ekonomiska möjligheter att bidra till resekostnaderna försvinner betalningsskyldigheten. Samtliga omständigheter ska vägas in i bedömningen och det yttersta ansvaret för kostnaderna läggs enligt huvudregeln på umgängesföräldern.

Med vänliga hälsningar,

Filip WestlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”