Resekostnader vid umgänge

2017-11-07 i Barnrätt
FRÅGA
Om umgängesföräldern väljer att flytta från den ort där barnen är skrivna, vem ska bekosta barnens resor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna hittar du i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 15b § FB är boendeföräldern skyldig att betala en skälig del av kostnaden för resorna till umgängesföräldern. Det ska dock enligt huvudregeln vara mer än 10 mil mellan föräldrarna, annars anses det vara en för liten summa. Om umgängesföräldern inte haft ett godtagbart skäl att flytta kan betalningsskyldigheten minskas med ett lämpligt belopp. Ett godtagbart skäl innefattar arbete eller annan koppling till den nya bostadsorten.

Resekostnaderna fördelas enligt samma principer som för fördelning av underhållsbidraget till barnen, se 7 kap. 1-4 §§ FB. Detta betyder att kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till föräldrarnas respektive inkomster. Detta beräknas genom att man tittar på hur stor andel den ena förälderns inkomst är av båda föräldrarnas sammanlagda inkomster. Beroende på om umgängesföräldern eller boendeföräldern har större inkomst än den andra får den alltså betala en större del av resekostnaderna.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga vägs således in i bedömningen. Om den ena föräldern saknar ekonomiska möjligheter att bidra till resekostnaderna försvinner betalningsskyldigheten. Samtliga omständigheter ska vägas in i bedömningen och det yttersta ansvaret för kostnaderna läggs enligt huvudregeln på umgängesföräldern.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?