Resekostnader vid umgänge

2016-05-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag och min ex-fru har gemensam vårdnad om våra två barn. Hittills har barnen bott varannan vecka hos mig och varannan vecka hos mamman. Mamman har träffat en ny man och har valt att säga upp sig från sitt jobb i Stockholm och flytta till Skåne därför att hon trivs bättre där och där hon sökt och fått nytt jobb. Hon hade ett fast hobb här i Stockholm men valde att begära tjänstledigt därifrån för att hon tycker bättre om att bo nära sin nye pojkvän i Skåne. Enligt vår överenskommelse med familjerätten kommer barnen att bo hos mig i Stockholm under vardagarna och bo hos sin mor fredag kväll till söndag kväll varannan helg. Är det rimligt i detta fall att jag står för någon del av resekostnaderna för barnen? Vi har som sagt gemensam vårdnad, men hon har valt att bosätta sig där av livskvalitetsskäl. Är det frågan om "ogrundad anledning" till flytten? Tacksam för svar, Markos
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad och umgänge med barn återfinns i föräldrabalken (FB) kapitel 6, se här. I 6 kap 15 b § finns det angett att om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Umgängesföräldern har, enligt förarbetena, det primära ansvaret för kostnaderna, men boendeföräldern kan bli ansvarig för en del av kostnaderna. Det ekonomiska ansvaret för boendeföräldern skall dock vara skäligt med hänsyn till förälderns ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Exempel på övriga omständigheter kan vara om den ena föräldern, utan godtagbar anledning, flyttar långt bort. En godtagbar anledning kan vara om en arbetslös förälder får arbete på annan ort.

För att det skall uppstå en kostnadsfördelning mellan föräldrarna krävs det dock att kostnaden är av större betydelse. I tidigare avgöranden har domstolen funnit att en transportsträcka på över 10 mil mellan bostadsorten och umgängesorten är av sådan betydelse.

I ditt fall bör din ex-fru anses vara umgängesförälder eftersom växelvist boendet har upphört. Av denna anledning aktualiseras 6 kap 15 b § FB. Vidare är transportkostnaden av betydelse då sträckan mellan boendeorten och umgängesorten är mer än 10 mil. Med anledning av det framförda ovan kan du som boendeförälder bli ålagd att stå för en del av kostnaden men det ekonomiska huvudansvaret ligger på din ex-fru. Den del som du kan bli ålagd att bidra till skall bestämmas efter en skälighetsbedömning, där bland annat om din ex-fru har godtagbara skäl för flytten.

Det kan, på goda grunder, i ifrågasättas om din ex-fru har sådana godtagbara skäl som ställs. Detta då hon självmant valt att säga upp sig från sitt jobb i Stockholm och bosätta sig i Skåne pga. livskvalitetsskäl som du uppgett. Eftersom regleringen om resekostnader är dispositiv har ni som föräldrar själva möjlighet att avtala annat mellan er än vad lagen säger. Kan en överenskommelse inte nås finns möjlighet att låta domstol avgöra.

Om du behöver ytterligare rådgivning kan Lawline lösa många juridiska problem genom vår webb- och telefonrådgivning, se här. Ibland behövs dock mer kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype, se här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1671)
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?
2021-04-07 Flytta till annan kommun vid gemensam vårdnad
2021-04-06 Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?
2021-04-06 Får mormor klippa barnet utan förälders tillstånd?

Alla besvarade frågor (91059)