FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/12/2021

Resekostnader vid umgänge

Hej

Är det fosterföräldrar skyldighet att skutsa o hämta till umgängen med föräldern?

Samt ska dom stå för resekostnader?

Mvh Andrea

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap 15 § 1st FB så har barnet rätt till umgänge med den/de förälder/ar som barnet inte bor med. Att umgänget sker är båda föräldrarnas eller fosterföräldrars ansvar, allra störst ansvar läggs dock på boendeföräldern (den/dem som barnet bor hos). Det framgår också av föräldrabalken att den förälder som barnet bor hos ska delta i kostnader som uppstår för resor i samband med umgänge, 6 kap 15b § 1 st FB. Detta ska ske efter vad som är skäligt i förhållande till föräldrarnas ekonomi och andra omständigheter. Det primära ansvaret för kostnaderna ligger på den förälder som barnet inte bor med och vanligen tillämpar man samma principer som vid bestämmande om underhållsbidrag för att avgöra hur mycket boendeföräldern ska bidra. Om boendeföräldern inte har ekonomisk förmåga att bidra så ska denne inte heller göra det.

Andra omständigheter som kan beaktas är att föräldern som barnen inte bor med plötsligt och "utan anledning" flyttar långt bort. I övrigt lämnas stort utrymme för föräldrarna att själva komma överens om hur kostnaderna ska fördelas. Ett avtal om resekostnaderna mellan parterna kan vara ett alternativ, men avtalet kan jämkas om det föreligger ändrade förhållanden, 6 kap 15b § 2 st FB.

Det går att pröva resekostnaderna i ett separat domstolsavgörande om det inte går att nå någon lösning på problemet.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000