Resekostnader samt återlämnande av barn vid umgänge

2016-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min sambos barn bor med mamman i Göteborg och vi bor på gotland.Dom har fortfarande gemensam vårdnad men Barnen har umgänge med oss på sommaren och lov.Sambon och hans ex har kommit överens och lagt till ett tillägg i domslutet om att vi som umgänges föräldrar ska boka resorna och sedan ska mamman betala hälften av beloppet till oss.Hon vägrar nu betala och vägrar prata med oss om pengarna.Barna brukar flyga men nu till höstlovet fanns inga lediga platser så min sambo har åkt båt och kört bil från gotland till Göteborg för att hämta barnen.Och nu kräver mamman att vi ska lämna tillbaka dom senast lördag kl 12.Kan hon ställa sånna krav? Ja tycker de är rimligare om hon sj hämtar hem barnen då vi fått hämta dom hem till oss. Måste umgänges föräldern både hämta och lämna? Och vad kan hända om vi inte kör tillbaka dom? Vi lämnar ju självklart ut dom, men vill bara inte praktiskt köra båda gångerna.Vad har vi för rättigheter?Får hon sj Bestämma sånt bara för att dom är boende hos henne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Resekostnaderna. Enligt 6 kap 15 § 1st FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Att umgänget sker är båda föräldrarnas ansvar, allra störst ansvar läggs dock på boendeföräldern. Det framgår också av föräldrabalken att den förälder som barnet bor hos ska delta i kostnader som uppstår för resor i samband med umgänge, 6 kap 15b § 1 st FB. Detta ska ske efter vad som är skäligt i förhållande till föräldrarnas ekonomi och andra omständigheter. Det primära ansvaret för kostnaderna ligger på den förälder som barnet inte bor med och vanligen tillämpar man samma principer som vid bestämmande om underhållsbidrag för att avgöra hur mycket boendeföräldern ska bidra. Om boendeföräldern inte har ekonomisk förmåga att bidra så ska denne inte heller göra det. Andra omständigheter som kan beaktas är att föräldern som barnen inte bor med plötsligt och "utan anledning" flyttar långt bort. I övrigt lämnas stort utrymme för föräldrarna att själva komma överens om hur kostnaderna ska fördelas. Avtalet mellan din sambo och barnen mamma ska alltså gälla. Ett avtal om kostnaderna kan jämkas om det föreligger ändrade förhållanden, 6 kap 15b § 2 st FB.

Det går att pröva resekostnaderna i ett separat domstolsavgörande om det inte går att nå någon lösning på problemet.

Återlämnande av barnen. Det finns inga regler i FB om när barnen ska återlämnas eller på vilket sätt detta ska ske. I fall då föräldrarna har svårt att samarbeta kan domstolen skriva ut detta i domen. Det finns alltså inget klart svar i frågan utan föräldrarna måste försöka nå en samförstånds lösning i frågan. Ni har alltså ingen skyldighet att skjutsa tillbaka barnen (även om ni primärt är ansvariga för kostnaderna), det har å andra sidan inte barnens mamma heller. Just i denna fråga är det alltså ingen som har "rätt eller fel" rent juridiskt utan det är bäst för barnen att föräldrarna tillsammans försöker kompromissa fram en lösning.

Konsekvenser av att inte återlämna barnen. Det finns en brottsrubricering som heter egenmäktighet med barn som grundas på att umgängesföräldern kvarhåller ett barn under 15 år (dvs låter bli att lämna tillbaka barnet till boendeföräldern). Detta torde det dock inte bli tal om i ert fall. Däremot är ett kvarhållande sådant som kan ha betydelse om vårdnadsprocess på nytt skulle blossa upp. Att inte visa på samarbetsvilja är inte bra om man vill behålla den delade vårdnaden då samarbetssvårigheter står i strid med barnets bästa. Det samma gäller för mammans del, hon har också mycket att förlora på att inte samarbeta när man beaktas barnets bästa.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1550)
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

Alla besvarade frågor (85358)