FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2016

Resekostnader mellan föräldrar

Jag bor i Sverige med min 13 åriga dotter som jag har boende hos mig på heltid. Min ex fru har valt att flytta till England för att leva med sin nya man. Dottern besöker sin modet på lov och dyligt.

Min fråga är vem som skall stå för resekostnaderna till och från England.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett barn som inte bor tillsammans med en av sin föräldrar har rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor med enligt 6 kap. 15 § Föräldrabalken (1949:381) (FB). Enligt bestämmelsens andra stycke har föräldrarna ett gemensamt ansvar för att barnets behov av att umgås med den förälder som det inte bor hos så långt som möjligt tillgodoses. Om barnet endast bor med en förälder ska enligt 6 kap. 15 b § FB den föräldern som barnet bor hos ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Enligt lagen ska det ske i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Sammanfattningsvis ska alltså båda föräldrarna ta del av resekostnaderna i den utsträckning det anses skäligt med beaktande av föräldrarnas ekonomi.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare