Resekostnader för barns umgänge med förälder

2017-10-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och mina barns pappor har gemensam vårdnad. Men jag är boendeförälder. Barnen bor inte i samma stad som deras pappor. Mina pojkars pappa bor 7 mil ifrån oss och min dotters pappa bor 4 mil ifrån oss. Har jag som boendeförälder ansvar att hjälpa till med umgängesresorna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lagreglering som finns angående barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Här framkommer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Härvid ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. (6 kap. 2 a § FB)

Barn som bor hos den ena föräldern har rätt till umgänge även med den förälder som det inte bor tillsammans med. Härvid har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. (6 kap. 15 § FB)

Om barnet bor tillsammans med endast en av föräldrarna (boendeföräldern) ska denne förälder ta del i kostnaderna för de resor som är nödvändiga för barnets umgänge med andra föräldern (umgängesföräldern). Fördelningen av kostnaderna ska ske efter vad som är rimligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. (6 kap. 15 b §) Huvudansvaret för resekostnaderna ligger alltså på umgängesföräldern. Det kan dock finnas anledning att reglera kostnadsansvaret av olika skäl. Som huvudregel beaktas endast resekostnader om avståndet mellan bostadsorderna överstiger tio mil. Det kan dock finnas anledning att göra bedömningen att boendeföräldern ska bidra även om avståndet är kortare än så. Exempelvis ska hänsyn tas till antalet resor (många korta resor kan resultera i betydande kostnader totalt sett), samt möjligheter att utnyttja eventuella månadskort eller liknande (Prop. 1997/98:7 s 118).

Slutligen är du och barnens pappor fria att inbördes avtala om hur resekostnaderna ska fördelas. Kommer ni inte överens kan ni söka samarbetssamtal hos kommunen för att få hjälp att komma överens. Ett annat alternativ är att vända er till rätten som då tar ett beslut åt er. Ett sådant förfarande kan dock bli dyrt och tidskrävande varför det inte är något jag skulle rekommendera i första hand.

Sammanfattande svar på din fråga

Utifrån det jag redogjort för ovan är min slutsats att du, då papporna bor förhållandevis nära barnens och ditt boende (inom 10 mil), som utgångspunkt inte bör ha någon skyldighet att bidra till resekostnaderna i egenskap av boendeförälder; det är primärt dina barns pappor i egenskap av umgängesföräldrar som ska svara för dessa. Undantag är möjligt att göra bland annat om det anses rimligt att du trots allt ska bidra med hänsyn till ditt och pappornas ekonomiska förhållanden. Något helt klart svar går alltså inte att ge utan att veta mer om era ekonomiska förutsättningar och andra omständigheter av betydelse.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om inte, eller om du har flera frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen. För garanterat snabba och kompetenta svar kan jag rekommendera vår expresstjänst.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?