FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/03/2015

Resekostnader för barns umgänge med förälder

Hej,

Jag och min man har båda barn från tidigare förhållanden och dessa bor hos oss på heltid med umgänge med den andre föräldern lite grand som det passar dessa föräldrar. Vi har alltså inget schema utan barnen och de andra föräldrarna kommer överens om när det passar. Den ena föräldern (A) valde att flytta till Norge pga kärlek. Nu är A dock skriven och boende i Sverige igen på en ort ca 10 mil från oss. Vi har delat på kostnaderna för barnen att åka dit och när A bodde i Norge delade vi på dessa resor. A vill att vi ska dela på resorna till Norge som görs med jämna mellanrum utöver resorna till A:s boendestad. Är vi skyldiga att betala delar av dessa resor? Jag har förstått det som att vi som boendeföräldrar har skyldighet att bidra till umgängesresor men just desa resor vet jag inte om de ska tolkas som umgängesresor.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt Föräldrabalken (FB) 6 kap. 15b§ ska föräldern som barnet bor hos (boendeföräldern) ta del i kostnader för resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Hur stor del i kostnaderna som boendeföräldern ska stå för beror på vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Det är resorna som behövs för att barnet ska kunna bedriva umgänge med den andre föräldern som åsyftas i paragrafen. Kostnader för umgänget i sig (såsom mat, semesterresor och andra aktiviteter) omfattas inte av bestämmelsen. Alltså behöver boendeföräldern i normalfallet inte betala delar av kostnaderna för resorna till Norge (där den andre föräldern alltså inte längre bor).

Vad gäller resekostnader för umgänge så är det i första hand den förälder som barnet ska umgås med som ska stå för dessa. Det kan dock finnas anledning att reglera kostnadsansvaret, så att även boendeföräldern bidrar. I allmänhet bör boendeföräldern vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort; en riktpunkt kan vara att avståndet överstiger tio mil (enligt SOU 1995:26 s. 522).

Viktor WihlstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”