Resekostnader för barn

2015-02-19 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har en fråga angående gemensam vårdnad. Vilka regler gäller om jag har flyttat 9,8mil ifrån? Är det jag som ska stå för kostnaden både lämning och hämtning? Vår dotter bor hos mig hel tid men träffar sin pappa varannan helg. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om ett barn enbart bor med den ena föräldern, ska denna förälder ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Detta ska ske i skälig omfattning (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Vid fördelning av barnets resekostnader är utgångspunkten föräldrarnas ekonomiska förmåga. Dock är det primärt den föräldern som barnet inte bor hos som ska svara för kostnaderna. Den föräldern som barnet bor hos, ska i skälig omfattning bidra till kostnaderna. Föräldern som inte har den ekonomiska förmågan att bekosta resorna, ska inte heller vara skyldig att stå för dessa resor. Andra omständigheter som är av relevans är om ena föräldern utan någon godtagbar anledning flyttat långt bort. I ett sådant skede, kan det bli så att denna föräldern får stå för en större del av resekostnaderna. Ett exempel på en godtagbar anledning för flytt långt bort, är att föräldern fått ett arbete på den nya orten.

Sålunda medför detta att utgångsläget att det är pappan som ska betala för resorna. Detta gäller under förutsättningen att han kan betala. Om du flyttat långt bort utan godtagbar anledning, kan det finnas ett giltigt skäl för dig att behöva stå för en del av resekostnaderna.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1725)
2021-06-24 Avsäga sig vårdnaden
2021-06-24 Barnets boende
2021-06-20 Får en gravid mamma flytta utomlands utan pappans tillåtelse?
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?

Alla besvarade frågor (93333)