FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/03/2016

Resa utomlands utan samtycke vid gemensamt vårdnadsansvar

Jag och pappan har gemensam vårdnad. Pappan vill åka utomlands med sonen men jag är inte trygg med det eftersom vi har en konflikt och han är inte ärlig mot mig. Vår son blir 3 år till sommaren och träffar sin pappa varannan helg. Till sommaren ska sonen bo hos sin pappa två veckor som då vill ta med honom utomlands. Jag har sagt till pappan att det inte känns bra och att vi kanske kan vänta tills sonen blir några år äldre. Kan han åka utan mitt samtycke? Jag har passet. Måste jag ge det och gå med på en utlandsresa?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska tillsammans besluta i frågor som rör barnet enligt 6 kap 13 § Föräldrabalken. Den förälder som har barnet hos sig vid ett specifikt tillfälle kan ta en del beslut om barnets person utan att höra den andre vårdnadshavaren. De beslut som inbegrips gäller den dagliga omsorgen av barnet. Huruvida en kortare utlandsresa ingår i denna dagliga omsorg är inte rättsligt avgjort, men det kan mycket väl anses vara fallet. I sådana fall kan pappan åka iväg med er son utan ditt samtycke. En längre utlandsresa borde dock anses gå utöver den dagliga omsorgen, varpå ditt samtycke krävs. Vad som utgör en kortare eller längre resa är inte heller på något sätt rättsligt fastställt, men en resa om två veckor kommer troligtvis räknas som en kortare resa.

Det finns ingen rättslig påföljd som drabbar honom om han väljer att åka iväg med ert barn trots att du inte vill det. En domstol kan alltså inte lösa er konflikt. Du är i denna situationen hänvisad till att väcka talan om ändring av vårdnaden.


Med vänliga hälsningar,

Josefin JennerheimRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”