Resa utomlands med barn utan andre förälderns tillåtelse

2016-08-06 i Barnrätt
FRÅGA
Vad säger lagen om att åka utomlands med en minderårig utan den andre förälderns tillåtelse?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Svaret på din fråga beror på om vårdnaden av barnet är gemensam eller om ena föräldern har ensam vårdnad om barnet.

Som utgångspunkt innebär gemensam vårdnad enligt denna lag att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (FB 6:13). Detta innebär således att ena föräldern som utgångspunkt inte kan resa utomlands med barnet utan den andre förälderns medgivande.

Det finns en möjlighet för en vårdnadshavare, som har gemensam vårdnad om barnet tillsammans med den andre föräldern, att i vissa situationer ensamt fatta beslut i frågor som rör vårdnaden om ett barn. Det förutsätter att den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller nackdelar för barnet.

Den förälder som bor med barnet (boföräldern) har också enligt lag rätt att ensam fatta vissa beslut, bland annat sådana beslut som rör den dagliga omsorgen (FB 6:13 2 st). Båda föräldrarna behöver alltså inte delta i alla vardagliga avgöranden. Den allmänna uppfattningen är att beslut rörande exempelvis kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen.

Boföräldern får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. En kortvarig semesterresa bör inte anses som ett ingripande beslut. Boföräldern kan alltså få ta med sig barnet på en kortare utlandsresa, men då skall man tänka på att kontakten med den andra föräldern inte får kränkas, dvs så länge det inte inkräktar på den rätt barnet kan ha till umgänge med den andre vårdnadshavaren. Sammanfattningsvis innebär detta att om ni har gemensam vårdnad, och det handlar om en vanlig kortare semesterresa torde det alltså vara svårt för en förälder att i normalfallet, utan sakliga skäl, ha invändningar.

Däremot bör det krävas att båda vårdnadshavarna är överens om det är fråga om en längre utlandsresa. Det går dock inte att ange en exakt tidsram för vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Om man känner sig osäker på om den tänka tidslängden på utlandsvistelsen är inom ramen för vad som är okej är det en god idé att diskutera detta tillsammans och försöka komma fram till en överenskommelse. Det behövs följaktligen inte heller något skriftligt samtycke, men man bör åtminstone informera den andra föräldern. Även om något medgivande till resan inte inhämtas gör du klokt i att i god tid innan informera henne om syftet och omfattningen av resan.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga och all lycka till framöver!

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Men vad finns då för möjligheter när den ena föräldern (ej boförälder) gör precis som han vill och informerar inte förrän i sista minuten och tar även din egen vecka. Han nekar också barnen att ringa hem. Även på min vecka är han i skolan och ger kanelbullar och godis. Han tar inte bara barnen när han känner för det, han lämnar de också om han har annat att göra eller ska utomlands. Otaliga är de gånger jag fått avboka saker och ibland fått ta ledigt när de var mindre och förskolan stängd. De är idag 10 år. Familjerätten är tandlös, likaså skolan då han inte ens frågar om ledigt utan jag får informera om var barnet är. Det blir inga konsekvenser. Aldrig. Han skriver på mina underskrifter t ex när han ordnar pass. Gå till tingsrätten? Svårt. Han är slug, har massor med pengar och skrupelfria kontakter. Jag tror inte jag skulle ha en chans. Ibland känns det som det enda man kan göra är att försöka göra livet så normalt som möjligt när de är här...
2017-12-31 14:44
Känner igen mig så väl. Fick du inget svar på ditt sista meddelande?
2018-07-17 23:12
Hej, Om barnet(7år) är bokförd hos mig (delad vårdnad)och mamman åker tex Turkiet med sin nya, Jag måste väl ge godkännande först eller hur gäller det?Kan dom åka utan min tillåtelse?(Turkiet är utanför eu)
2019-07-14 13:39
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85498)