Resa med barn utan andra vårdnadshavares tillåtelse

2017-09-23 i Barnrätt
FRÅGA
Vid gemensam vårdnad där barnet bor lika mycket hos bägge, vad gäller då vid resa om den andre vårdnadshavaren motsäger sig en 2 veckors resa?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regleringen om vårdnad, och hur denna ska skötas, finner man i Föräldrabalkens 6 kapitel.

Vid gemensam vårdnad bestämmer man om barnen tillsammans

Vid gemensam vårdnad är huvudregel att beslut kring barnens personliga angelägenheter ska fattas tillsammans. Skulle den ena vårdnadshavaren vara sjuk eller annars oförmögen att delta i beslutsfattande som inte utan olägenhet kan skjutas upp får den andre vårdnadshavaren fatta beslut ensam. Detta gäller dock inte om beslutet har ingripande karaktär, alltså stor betydelse för barnets liv (exv. angående flytt eller skola), om inte barnets bästa kräver det. Föräldrabalken 6 kapitlet 13 §.

Utan andra förälderns tillåtelse kan du eventuellt bli åtalad för brott.

I din fråga framgår det som att den andre vårdnadshavaren redan tagit ställning till denna resa och sagt nej. Skulle det vara så att du ändå tar med barnet på resan kan ansvar för egenmäktighet med barn bli aktuellt, vilket är straffrättsligt sanktionerat i Brottsbalken 7 kap. 4 §. Detta kan leda till att du får betala böter eller får ett fängelsestraff i högst ett år. Detta gäller om barnet är under femton.

Mitt råd är att försöka komma överens med den andra vårdnadshavaren om resan, kanske erbjuda att vårdnadshavaren får ha barnet hos sig en längre stund än vanligt när ni kommer tillbaka från resan. Säger vårdnadshavaren ändå nej- då råder jag dig att inte ta med barnet på resan.

Lycka till!

Vänligen,

Agnes Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94337)