Reparation av båt - hur länge ska en lagning hålla?

FRÅGA
Om en verkstad lagar en båt och den lagningen bara håller en vecka. Har verkstaden några garantier på längden av deras lagningar skall hålla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Jag utgår i mitt svar från att du är konsument och att verkstaden som har reparerat din båt är näringsidkare. Således är det Konsumenttjänstlagen som är tillämplig i ditt fall.

Lagen innehåller inte någon bestämmelse om garantier, men om ett företag ( i ditt fall verkstaden) lämnar en garanti och reparationen inte håller under hela garantitiden är tjänsten (reparationen) att se som felaktig, 14 § konsumenttjänstlagen.

Fel i tjänsten

Även om någon garanti inte har lämnats så ska tjänsten utföras på ett fackmannamässigt sätt och på ett sätt som tillvaratar konsumentens intresse, 4 § konsumenttjänstlagen. Här kan även noteras att näringsidkaren ska avråda konsumenten från tjänsten om den sett till pris, värdet av föremålet eller andra omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, 6 §. Dvs. om felet är sådant att det inte lönar sig att laga eller om det skulle bli väldigt kostsamt har näringsidkaren en skyldighet att avråda dig som konsument.

Tjänsten ska anses vara felaktig om resultatet avviker från vad du med hänsyn till 4§ (fackmannamässigt) har rätt att kräva, även om det skulle bero på en olyckshändelse, 9 §. Utan att ha alla detaljer i det enskilda fallet är det svårt att svara på vad som är felaktigt eller inte men att reparationen bara höll en vecka tyder nog på att det är fel i tjänsten.

Påföljder

Är tjänsten felaktig och det inte beror på konsumenten har du rätt att hålla inne betalningen, 16 §, kräva att felet avhjälps, 20 §, göra prisavdrag eller slutligen häva köpet, 21 §. Det förutsätter att du reklamerar inom skälig tid, 17 §. En reklamation som har skett inom två månader är alltid att se som inom skälig tid. Reklamationen får inte ske senare än efter tre år. Om felet beror på grov vårdslöshet från näringsidkaren sträcker sig dock reklamationsfristen i 10 år.

Hoppas att du fick din fråga besvarad och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (277)
2019-03-08 Kan en näringsidkare ändra pris efter ett ingånget avtal?
2019-03-05 Felaktig tjänst - krav på fackmässigt arbete
2019-02-28 Ändrat slutpris vid frisörbesök
2019-02-27 Vad har jag för rätt om det jag köpt levereras för sent?

Alla besvarade frågor (66958)