Renoveringar av hus som är enskild egendom

2018-01-03 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi är gifta och ska skiljas. Huset är mitt genom en gåva från mina föräldrar. Men vi har renoverat en del i huset och finansierat dessa renoveringar gemensamt. Hur ska dessa renoveringar prissättas? Vi vet vad de har kostat men hur räkna fram värdet idag? Min man ska få ut hälften av det värdet.Vänliga hälsningar och tack på förhand,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar dina föräldrar i gåvobrev eller liknande föreskrivit att huset ska vara din enskilda egendom. I sådant fall är lagens utgångspunkt att hela husets värde vid en bodelning ska tillkomma dig, detta oberoende av om gemensamma pengar använts för renoveringen (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Lagen ställer dock inte upp något hinder för dig och din make att komma överens om att han ska få del av husets värde. I sådant fall gäller också att ni är fria att komma överens om hur mycket av värdet han ska ha rätt till.

Om ni kommit överens om att din make ska få del av halva den värdeökning på husest som renoveringarna medfört blir det frågan om en ekonomisk uppskattning. För att uppskatta värdeökningen kan exempelvis hjälp tas av mäklare eller ledning hämtas i taxeringsvärden före och efter renoveringarna. Genom en jämförelse med andra hus eller mellan kostaderna för renoveringarna och värdeförändringen på huset under perioden skulle en uppskattning kunna göras (kanske kan renoveringarna, om huset totalt ökat i värde med 10 %, antas vara värda 10 % mer än vad de kostade) . Att räkna fram exakt hur stor värdeökning just renoveringarna bidragit till kan dock vara svårt att göra i och med att värdet på ett hus påverkas av en rad andra faktorer, kanske främst marknadsläget. Dessutom kan antas att husets värde påverkas olika mycket beroende på vilken typ av renovering som gjorts och vilket skick huset tidigare var i.

Tyvärr kan jag inte ge dig någon närmre vägledning än så i värderingsfrågan. I slutändan handlar det om att ni måste komma överens om något som ni båda anser är rimligt.

Hoppas svaret kan hjälpa er på vägen!

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (435)
2022-01-23 Har min make rätt till egendom jag får i arv?
2022-01-18 Blir arv enskild egendom?
2022-01-12 Testamentera arvet som enskild egendom?
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98676)