Renovering på samboegendom

FRÅGA
Hej. Vi har kommit till den tråkiga punkten att vi ska separera. Ett antal frågor dyker då upp, som jag inte lyckats att googla på. Tänkte om någon här kan vara behjälplig med råd och tips. Vi har en villa med 50/50 ägandedel. Vi kommer att göra en vinst.Vi har gjort en hel del renoveringar på huset under årens lopp, där sambons föräldrar varit väldigt hjälpsamma ekonomiskt. Nu när vi pratar försäljning så hävdar sambon att, "jamen självklart är det ett förskott på arvet" (vilket det inte talats om, vid gåvotillfället) "...så alla de pengarna ska jag ha tillbaka..." Jag kan å andra sidan tycka att, vi kanske inte skulle gjort de renoveringarna i den utsträckningen om vi nu inte haft det extra tillskottet. Jag tänker initialt, att det är pengar vi fått tillsammans för att fixa med huset, så kontentan bör bli att vi även delar vinsten lika. F.d. sambon tycker det är helt befängd idé och kan inte alls förstå mitt tankesätt. Här blir jag fundersam om det är jag eller sambon som bör tänka om? (Det finns inga skrivna eller muntliga överenskommelser/begränsingar gällande gåvorna). Skulle vara enormt tacksam för input.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om inget annat är sagt, så antas det vara ett förskott på arv när en förälder ger en gåva till sitt barn (6 kap 1 § ärvdabalken). Med det sagt så är det inte detsamma som att det ska påverka vilken andel ni äger av villan. Om er villa utgör samboegendom (för definition se nedan, rubrik samboegendom) så kommer den att delas lika mellan er (14 § sambolagen).

Det kan däremot finnas två skäl till varför er villa inte skulle delas lika:

1. Om en likadelning skulle anses vara oskäligt, enligt den så kallade jämkningsregeln (15 § sambolagen). I ert fall så tror jag däremot inte att denna regel skulle bli aktuellt.

2. Om de pengar ni fått inte varit en gåva utan istället varit ett lån. I sådant fall kan det vara så att lånet ska avräknas på värdet av villan innan en likadelning sker (13 § sambolagen).

Samboegendom

Är enbart bostad och bohag (hus, möbler etc.) som är köpt för att användas tillsammans (3 § sambolagen).

Svar

Det låter som att det din f.d. sambo har fått är ett förskott på sitt arv. Att f.d. sambon valt att använda de pengarna för att renovera er villa (som vad jag förstått det som är er samboegendom) betyder inte att rätten till en likadelning vid en separation förändras. Därför kommer ni, i enlighet med sambolagen, att dela lika på villan utan att ta hänsyn till din f.d. sambos investerade pengar. Sambolagen tar nämligen inte hänsyn till vem som har betalat vad, utan menar på att allt som är samboegendom ska delas lika på, oavsett vem som har finansierat det.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja Westlin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?