Renovering på hus som ej är samboegendom

FRÅGA
HejMin kompis sambo dog i en olycka för några veckor sedan. Han flyttade in i hennes hus. De har inga gemensamma barn och inget testamente skrivet. Nu ligger den dödas familj på och vill sälja huset snabbt. De har tagit dit mäklare och bank. Min fråga är: Hur skall min kompis göra för att inte helt hamna på bar backe? Han har lagt in mycket egna pengar i renovering och ombyggnad. Kan han på något sätt få tillbaka något av detta vid en försäljning? Han mår jättedåligt efter dödsfallet och är ganska apatisk. Det är hemskt att se hur överkörd han blir.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 18 § Sambolagen anges att om en sambo avlider, gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon. Den avlidnes familj kan därför inte begära detta. I 8 § anges att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

I frågan framstår det som om huset inte var förvärvat för gemensam användning, och därför inte utgör samboegendom enligt 3 §. Eftersom huset troligen utgör fast egendom kommer din kompis inte heller ha rätt att bo kvar i huset, jfr 22 §. Då huset inte ska tas upp till bodelning kommer din kompis inte heller få någon ersättning för renovering och ombyggnad som skett på huset. Det finns även ett rättsfall (NJA 2003 s. 650) där den ekonomiska vinningen i renoveringen har likställts med en gåva till husägaren.

Tyvärr ger sambolagen inget skydd i en situation som denna.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2755)
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?

Alla besvarade frågor (85217)