Renovation av hyresrätt och hyrestagares rätt till ersättning.

2016-03-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Min hyresvärd skall renovera fastigheten. Under renoveringen kan vissa hyresgästerna bo kvar i våra lägenheter, men vi måste tömma våra förråd. Vi har erbjudits ersättningsförråd i andra fastigheter eller hos ett utomstående bolag och Hyresvärden täcker ev. kostnader.Jag har tömt mitt förråd och merparten av sakerna får jag nu förvara i min lägenhet i mer än ett halvår, tills renoveringen är klar. Det är ett betydande jobb och olägenhet att behöva göra detta. Förråd ingår naturligtvis i ordinarie hyra. Inget hyresavdrag har erbjudits för detta.Jag har nu två frågor avseende denna situation.Jag undrar nu om det måste ordnas med transport till ett alternativt förråd av vissa av mina förvarade saker som inte får plats i min lägenhet, vem skall utföra detta? Värden verkar ta för givet att jag som hyresgäst skall utföra detta. Men jag tycker att det är värdens uppgift att ombesörja transporten av hyresgästernas ägodelar, både fram och tillbaka till den nyrenoverade förråden. Finns det ett specifikt lagrum eller praxis på detta som någon kan peka ut vore jag tacksam.Jag undrar även om jag har rätt till hyresavdrag för att jag inte kommer att ha tillgång till förråd i min egen fastighet i mer än ett halvår. Visst erbjudes ett reservalternativ på annan lokalitet i min stad, men förråd i fastigheten ingår ju i hyran. Vad gäller avseende detta? Min hyra är 4300:-/mån. Vad vore ett rimligt hyresavdrag om sådant är aktuellt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hyresvärden har en reparationsskyldighet (här), denne måste se till att lägenheten är i brukbart skick för dig. Det är i 12 kap. 9 § Jordabalken (JB) som beskriver i vilket skick man kan förvänta sig att en lägenhet ska ha. Står det i hyreskontraktet att ett förråd ingår, då ska det också finnas ett fungerande sådant (här) Det är hyresvärden som ser till att det ska finnas ett brukbart lägenhetsförråd.

12 kap. 11 § JB reglerar vad som händer när en lägenhet inte är i det skick du kan förvänta dig, vilket är vad du beskriver här. Här får du som hyresgäst avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, vilket är vad som verkar ha skett i ditt fall. Detta lagrum är det som ger dig rätt att få ersättning för t.ex. transportkostnader som du dock själv får ombesörja.

Du ska dessutom som hyresgäst ha rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick. Denna brist ska inte vara obetydlig, alltså verkligen innebära ett men för dig. Det är även viktigt att hyresvärden känner till att denna omställning med renovationen orsakar dig ett men.

Mitt råd till dig är att kontakta hyresgästföreningen som kan hjälpa till med förhandlingen kring hyran. De har med sina jurister utvecklat ett förhandlingssystem angående nedsättning av hyror under renovering av hyresrätt.

Du kan i övrigt avtala med hyresvärden om att renovationen inte behöver göras för dig, då kan du få lägre hyra, rabatt eller liknande (här). Du kan på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförliga åtgärder (här).

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?