Renommésnyltning vid hänvisning?

2017-09-11 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vi har funderat på att tillverka godis där en ingrediens är choklad från ett välkänt varumärke.Detta kommer inte framhävas på förpackningen, men för att ge en korrekt ingredienslista så tänkte vi skriva "Choklad från X" eller liknande.Räknas detta som renommésnyltning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ensamrättens innebörd inom varumärkesrätten regleras i 1 kap. 10 § varumärkeslagen, där rättighetsinnehavaren har en exklusiv rätt att använda varumärket i näringsverksamhet. Av det första styckets tredje punkt framgår det så kallade anseendeskyddet, ett utvidgat skydd för kända varukännetecken. Anseendeskyddet innebär att kända varukännetecken skyddas mot snyltning eller skada, oberoende av varornas eller tjänsternas likhet.

Varumärkesanvändning

Vad varumärkesanvändning innebär förtydligas vidare i paragrafens andra stycke. Bl.a. är det användning att förse varor eller förpackningar med ett känt kännetecken, import av sådant, m.m.

Ett särskilt problemområde inom varumärkesrätten är frågan huruvida det rör sig om varumärkesanvändning vid hänvisningar till annans varumärke, till exempel vid jämförande reklam eller som i ditt fall. Ett rättsfall från EU-domstolen (Gilette, C-228/03) har avgjort i saken, där det domstolen fastslog att en hänvisning till annans varumärke, med syftet att förklara att sin produkt var kompatibelt med ett annat känt varumärkes produkter, i princip inte behöver utgöra en sådan användning som konstituerar varumärkesintrång. EU-domstolen framhöll emellertid att hänvisningen inte får skapa förväxling rörande varornas kommersiella ursprung, leda till snyltning på det äldre märkets anseende eller skada kärandens märke på annat sätt.

Neutrala och objektiva hänvisningar eller jämförelser bör alltså anses tillåtna, under förutsättningar att de är nödvändiga och utförs på ett korrekt sätt. Min förståelse är dock att rättsfallet inte behandlar den exakta situationen som ditt fall, men utgångspunkten är att sanningsenliga och lojala hänvisningar inte betraktas som varumärkesanvändning.

Sammanfattningsvis är min bedömning att hänvisningen på er ingridienslista inte utgör något intrång eftersom det inte rör sig om någon användning av varumärket. Var dock försiktig med hur det andra varumärket framhävs på er förpackning.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (996)
2021-07-31 Kan jag sälja skivor som kan själv spelat in?
2021-07-31 bearbeta andras bilder
2021-07-31 Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?
2021-07-31 Upphovsrätt till andras berättelser

Alla besvarade frågor (94634)