Relevanta nationella källor med lagar och praxis

FRÅGA
Hej!Vi skriver vårt gymnaisearbete och vi ska jämföra Sveriges våldtäktslagar med Storbritanniens våldtäktslagar, vi undrar om ni vet några hemsidor eller andra källor där vi kan hitta både lagar och tidigare rättspraxis? Tack!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

När det kommer till svensk rätt kan jag till en början rekommendera hemsidan https://lagen.nu. Regleringar kring våldtäkt finns i 6 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) och till höger om lagtexten finns både lagkommentarer och hänvisningar till rättsfall m.m. Under fliken “domar” går det även att hitta ytterligare praxis. Utöver nämnda hemsida finns riksdagens egen hemsida, där ni under fliken “dokument och lagar” kan söka er fram och hitta propositioner, betänkande m.m. kring rättsområdet ni är intresserade att skriva om. Är ni ute efter mer avancerade juridiska databaser finns bland annat https://www.karnovgroup.se, men den är svåråtkomligare och kräver dessvärre betalning eller att man är juridikstuderande och har tillgång till hemsidan via universitetet. Utöver ovan nämnda rekommenderar jag att söka upp svensk doktrin, dvs. litteratur som rör just våldtäkter.

Några brittiska källor där man kan få fram lagstiftning och rättspraxis är bland annat http://www.legislation.gov.uk och http://www.bailii.org. Precis som med den svenska rätten kan jag även här rekommendera att leta fram brittisk doktrin som behandlar just våldtäkter.

Värt att observera är att den brittiska rättsordningen skiljer sig väsentligt från den svenska rättsordningen, vilket kan vara bra att få förståelse för innan man ger sig på och jämför just regleringar som rör våldtäkt i de olika länderna.

Lycka till med gymnasiearbetet!

Vänliga hälsningar,

Melina Trydegård
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?