Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Jag är skild och har två barn med min exman, vi har gemensam vårdnad. Min nya sambo är dömd för misshandel av sin föredetta flickvän. Kan hans dom påverka min lämplighet som förälder, säg om min exmake skulle vilja ha ensam vårdnad pga detta?

Lawline svarar

Hej, tack för att att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulle din exmake i rätten begära att få ensam vårdnad och som skäl ange din sambos föregående dom kommer rätten att göra en riskbedömning för att utreda om barnen skulle kunna fara illa när de vistas hos er. Att vistas i våldsamma miljöer är självklart inte förenligt med barnets bästa och påverkar därför utgången i exempelvis en vårdnadstvist (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Att din sambo är dömd för misshandel långt tillbaka i tiden men i nuläget inte är våldsam och uppträder på ett bra sätt inför barnen och när han är tillsammans med dig tyder på att det inte föreligger någon risk för att barnen far illa. Det bör då inte heller föreligga några skäl att göra en ändring i vårdnaden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”