Reklamera fastighet vid rådighetsfel

Reklamation av köp pga att tomtens kvm ej stämmer överens med prospektet. Säljaren har inte angivit korrekt information om tomtens storlek i försäljningsprospektet, det står ”Lättskött, inhägnad tomt” och ”Tomt – 458kvm, friköpt, Trädgårdstomt”, på totalt 3 ställen i prospektet.

Ovan är inte korrekt då fastigheten inte består av 458kvm trädgårdstomt. Del av denna trädgårdstomt, ca 66kvm är gata och ska enligt kommunen regleras till allmänplatsmark om vi ska få bygglov.

Säljaren verkar inte förstå att han har sålt något till oss som inte stämmer. Hur ska vi gå vidare nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här typen av "fel" kan utgöra ett så kallat rådighetsfel, det vill säga en inskränkning i rätten att råda över fastigheten. Reglerna för rådighetsfel hittar du i 4:18 Jordabalken. Det krävs att det är ett myndighetsbeslut som ligger till grund för rådighetsinskränkningen av den köpta fastigheten. Du som köpare har ingen undersökningsplikt vid rådighetsfel utan det krävs att du varit i god tro, alltså inte vetat om eller borde ha vetat om felet innan köpet. Har du även haft skäl att förutsätta att du har rådighet över hela fastigheten så har du rätt till prisavdrag eller om felet är av väsentlig betydelse, rätt att häva köpet. Informationen du fått i försäljningsprojektet kan tala för att du haft skäl att förutsätta att du förvärvat rådighet över hela tomten. Vid rådighetsfel spelar det heller ingen roll att säljaren är i god tro och inte förstår att det föreligger fel i fastigheten.

Då jag inte har all information om beslutet bakom markägandet är det svårt att säga om det faktiskt föreligger ett rådighetsfel i ditt fall men det är troligt. Jag tolkar det som att du redan varit i kontakt med säljaren angående felet vilket är bra då du ska reklamera inom skälig tid efter att du märkt felet. Eftersom säljaren inte anser att fel föreligger rekommenderar jag dig att titta närmre på hur kommunen blev ägare av marken och även ta hjälp av ett juridiskt ombud vid en eventuell tvist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fanny MalmqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”