Reklamera badrum i försäkringsärende

Hej.

För 1 1/2 år sedan fick jag en vattenläcka i mitt badrum. Rev ut det gamla själv, kontaktade rörfirman och försäkringsbolaget stod för viss återställning med ett nivellgolvsystem.

Kontaktade sedan golvfirma som la nya våtrumsgolv/väggar.

Arbetet slutfördes för cirka 1 år sedan.

Nu har jag sett att golvmattan "höjer" sig på golvet. Som det ser ut och som jag tror det är kan det vara nivellgolvet som trycker mattan uppåt då det är en spikrak förhöjning i mattan på cirka 5mm.

Har kontaktat personen som blev kontaktperson via försäkringsbolaget.

Vad är rimligt att kräva och isåfall vad efter endast ett år med nytt badrum?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder er till oss på Lawline med din fråga!

Vad som är rimligt att kräva kan jag tyvärr inte svara på. Det är bättre att du hör av dig till någon som är kunnig inom branschen för att ta reda på hur allvarligt det är, om det måste göras om, eller om du ska be om något slags prisavdrag så som exempelvis din självrisk tillbaka. Först måste dock troligen orsaken till förhöjningen utredas.

Jag vill uppmärksamma dig på att det ofta står i försäkringsbolagets villkor att när de anlitar någon blir den din direkta avtalspart. Det är för att du ska ha skydd i form av konsument. Det är något du kan höra med försäkringsbolaget. I sådana fall är det istället de som utfört arbetet du ska vända dig till. Av 17 § konsumenttjänstlagen framgår att du som konsument har tio års reklamationsrätt på utfört arbete.

Ett fel i tjänsten föreligger bland annat om resultatet avviker från avtalet eller inte är fackmässigt utfört, se 9 § konsumenttjänstlagen. Huruvida en tjänst är att anse som fackmannamässigt utförd eller inte bestäms ofta utifrån branschanvisningar. Ett arbete ska utföras på ett sådant sätt som kan krävas av en normalt skicklig och kunnig fackman inom det område tjänsten avser.

Det som behöver utredas är i sådana fall vad som orsakar att golvmattan höjer sig och vems eventuella fel detta är. Du kan sedan kräva att felet rättas till om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för dig, se 20 § konsumenttjänstlagen. Näringsidkaren har, enligt samma paragraf, rätt att avhjälpa felet även om du inte kräver det. Det blir därför endast tal om exempelvis prisavdrag om entreprenören inte vill avhjälpa felet. Kontakta de berörda parterna snarast då en reklamation ska ske inom skälig tid efter det att du upptäckt felet, enligt 17 § konsumenttjänstlagen.

Vänligen,

Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo