Reklamationstid - tjänst

Hur lång tid har man på sig att reklamera en fönsterputs eller städning? Det blir fort skitigt igen.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumenttjänstlagen (KTjL) gäller när en näringsidkare utför en tjänst åt en konsument. Konsumenttjänstlagen gäller arbete på lösa saker, arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker samt förvaring av lösa saker (1 § KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att näringsidkaren inte får ge konsumenten sämre villkor än vad lagen anger (3 § KTjL). I mitt svar kommer jag utgå ifrån att det rör sig om ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare, och att konsumenttjänstlagen därmed är tillämplig.

Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig ska du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet. Underrättelse som sker inom två månader efter det att du märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år. Om det gäller arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, gäller dock en senast reklamationstid om tio år efter det att uppdraget avslutades, så länge inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (17 § KtjL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo