Reklamation vid fel i fastighet

FRÅGA
Vi har för 1.5 år sedan köpt ett hus byggt på 60 talet och med källare. Säljaren sålde med dolda fel försäkring.Vi har nu när vi nyligen arbetat i trädgården upptäckt att det finns en spricka i grunden som även är källarvägg. Sprickan är ett par cm bred och har täckts med plast av säljaren.Säljaren har i frågeformulär i samband med försäljningen skrivit nej på frågan om dom haft några skador i grunden. Dom har även sagt att det inte finns några skador i grunden vid besiktningen då besiktningsmannen frågade.Vi tror att fukt kan ha trängt in i källarväggen. Vi har kontaktat Anticimex som säljarna tecknat försäkring hos och dom säger att dom ersätter med 8000 kr vilket är ett skämt i sammanhanget. Vi har inte kontaktat säljarna.Vad bör vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fastigheter återfinns i jordabalken; nedan JB, se här.

Det verkar som om fastigheten som ni köpt har varit behäftad med ett fel, se 4 kap. 19 § JB. Även om ni har förvärvat fastigheten för 1,5 år sen så är inte det något problem, det finns en preskriptionsfrist på 10 år för fel i fastighet enligt 4 kap. 19 b § JB. Däremot måste en reklamation om fel göras inom "skälig tid" efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, se 4 kap. 19 a § JB. En reklamation 4,5 månader efter det att felet upptäcktes har godtagits av Högsta domstolen som "skälig tid". Detta då köparen hade anlitat sakkunniga för att utreda felets omfattning mm.

Det jag råder er att göra i denna situation är att anlita en sakkunnig tekniker eller dylikt för att undersöka er fastighet och utröna hur omfattande felet är (detta är såklart inget måste). Finner ni att felet är så pass omfattande att ni vill påtala det för säljaren bör ni göra det så snabbt som möjligt genom en reklamation. Reklamationen bör innehålla en specifikation om vilket fel som ni hävdar föreligger.

Det är troligt att ni kommer få rätt i detta fall eftersom att du anger att säljaren särskilt hade uppgett att denna typ av fel inte fanns i fastigheten. Om en tvist skulle uppstå mellan säljaren och er, dvs. om säljaren motsäger sig era krav (t.ex. prisavdrag, påföljder för fel återfinns i 4 kap. 12 § JB), råder jag er att anlita en jurist för att hjälpa er att driva ärendet vidare. I detta nu är det viktigaste att påtala felet för säljaren så att en rättidig reklamation i vart fall har skett.

En viktig sak att ha i åtanke är att en köpare inte kan påtala fel som denne borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten, 4 kap. 19 § 2 st JB. Om felet var sådant att ni borde ha upptäckt det vid en undersökning kan ni alltså inte påtala det.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (266)
2021-01-19 Köp återgå om man inte får bygglov?
2020-12-27 Hur tjänar man på att ta in en egen besiktningsman?
2020-12-25 Fråga om köpa av svartkontrakt
2020-11-30 Finns sms om köp av fastighet, nu vill säljaren dra sig ur. Vad gäller?

Alla besvarade frågor (88384)