Reklamation och garanti i konsumenttjänstlagen

FRÅGA
Hur är det med reklamationer av tjänst?Om t.ex. Ett företag ligger ett nytt tak och ger 3 år garanti. Det är alldeles för kort tid att reklamera.Nu kan man ger extra garanti men det går inte att skriva bort KTjL garanti.Var nånstans kan man ser vilken garanti gäller för vilka arbeten inom byggI konsumenttjänstelagen står något om 10 år. Till vad gäller det ?Tack för hjälpenMed vänlig hälsning,Andreas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumenttjänstlagen gäller när näringsidkare utför arbete på lös och fast egendom åt privatpersoner (i 1 § kan du läsa detta och mer konkreta begränsningar av lagen).

Till att börja med måste vi skilja på garanti och reklamation. Reklamation ger konsumenten rätt till att åberopa fel inom en viss period. Konsumenten ska då visa att felet har uppstått på grund av näringsidkaren. Rätten till att få reklamera i konsumenttjänstlagen går inte att förhandla bort (3 §).

Någon rätt till garanti finns däremot inte i konsumenttjänstlagen (med undantag för småhusentreprenader, 59 §). En garanti innebär att näringsidkaren har garanterat en viss funktion eller kvalité under garantitiden. Uppstår sedan fel under garantitiden måste näringsidkaren bevisa att felet exempelvis beror på olycka eller konsumentens vanvård (14 § andra stycket) annars tvingas näringsidkaren åtgärda felet utan extra kostnad för konsumenten. I konsumenttjänstlagen finns i övrigt inga bestämmelser om garantier eller liknande utan det är något som parterna får avtala om själva.

I grunden är reklamationstiden tre år i konsumenttjänstlagen (17 §) men det finns undantag. Reklamationstiden på arbete på fasta saker (exempelvis takläggning på ett hus) är tio år från det att arbetet avslutades (17 § tredje meningen). Eventuell garanti påverkar inte reklamationsrättigheten, däremot förbättrar den konsumentens skydd.


Med vänliga hälsningar,
Oskar Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?