Reklamation av fransförlägning

FRÅGA
Hej! Jag gjorde fransförlängning hos en utbildad fransstylist i veckan och blev inte alls nöjd med resultatet då det inte passade mig och de var alldelses för tunga för mitt ögonlock. Jag kunde inte se typ riktigt eftersom att fransarna tyngde ner mitt öga. Jag valde då att plocka bort dem samma dag och dagen efter så vakna jag upp med infektion i ögonen. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Vilken lag är aktuell?
I dagsläget finns tyvärr ingen lag som reglerar just skönhetsbehandlingar såsom en fransförlängning. Däremot finns det en närliggande lag som man kan tillämpa analogt. Detta innebär att man tar en lag med närliggande samband till de problemområde man har framför sig. I detta fallet kan man titta på konsumenttjänstlagen som gäller mellan konsumenter och näringsidkare vid utförande av tjänster (1 § KtjL). Den lagen gäller dock bara tjänster utfärdade på fast eller lös egendom, men som sagt så kan man hämta inspiration därifrån.

Fel i tjänsten
Generellt sätt gäller att företag ska se till att den tjänsten som är fackmannamässigt utförd. Detta innebär att tjänsten ska utföras på ett sätt som förväntas av en seriös fackman och därmed ett proffs (4 § KtjL)

- Resultatet inte är fackmässigt utfört,
- Företaget inte följt säkerhetsföreskrifter,
- Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren avtalat,
- Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföringen (9 § KtjL)

Reklamation
Är det så att du anser att något fel som jag nämnt föreligger och kan argumentera för varför, så borde du reklamera din tjänst direkt hos företaget. Detta görs genom att meddela företaget när du upptäckt felet, ex. när du tagit av fransarna och infektionen förekom, eller då du kände att resultatet inte matchade det du och säljaren hade avtalat (17 § KtjL). Enligt min uppfattning låter det som att tjänsten inte är fackmannamässigt utförd just på grund av infektionen i ditt öga när du tog av fransarna.

Är det så att tjänsten är felaktig så ska salongen främst erbjuda avhjälpning av felet. De har alltså rätt att försöka korrigera det innan du kräver någon annan påföljd av dem. Är det så att avhjälpning inte erbjuds av franssalongen, eller att det inte går, så kan du som konsument begära prisavdrag eller hävning av avtalet. Vid hävning får du pengarna tillbaka (16, 20, 21 § KtjL).

Rekommendationer
Min rekommendation är att snabbt meddela salongen om din reklamation, för att gardera att du inte reklamerar tjänsten för sent. För sedan en öppen dialog mot dem och förklara varför du tycker att tjänsten är felaktig. Se om de vill erbjuda dig avhjälpning i första hand och om det inte går, så kanske du kan få en del av pengarna tillbaka i alla fall. Upplys dem alltså om deras skyldigheter som näringsidkare vid fel i utförande av tjänst.

Hoppas det var svar på din fråga,

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (412)
2021-01-25 Hur mycket behöver man betala vid avbokning av massage?
2021-01-24 Häva köp av tjänst på grund av undermålig utbildning
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?

Alla besvarade frågor (88494)