Regressrätt

blev 2008 dömd till skadestånd 180000::- fått reda på nu i år att länsförsäkringar betalt 179000;-2009 till sk. offret har enl. kf en regessfodran på 38000:-dussutom har man drivit in en hel del på mig undet åren är detta korrekt har inte fått nån nedskrivning tidigare

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör skadestånd och nedskrivning av skadestånd. För att besvara frågan kommer jag fastställa gällande rätt och ge förslag på en fråga.

Gällande rätt

Med största sannolikhet är det korrekt. Regressrätt är en rätt som tillerkänns någon som har betalt annans skuld att återkräva vad han betalt från rätt betalningsskyldig. I det här fallet har länsförsäkringar genom försäkringsvillkor kortsiktigt ”övertagit” din betalningsskyldighet gentemot personen som tilldömts skadestånd.

Det betyder alltså att länsförsäkringar går in och betalar hela beloppet till offret. Därefter har de rätt att kräva dig på pengarna i stället. Du skriver att de under åren drivit in en del tillgångar från dig vilket är i linje med regressrätten. Du skriver även att 38 000 kronor återstår vilket kan vara rimligt beroende på hur mycket du tidigare betalat.

Vidare preskriberas skulden efter 10 år om inget preskriptionsavbrott skett. I det här fallet har inte 10 år förflutit och preskriptionsavbrott har skett.

Lösning

Det är antagligen korrekt att länsförsäkringar utbetalat skadeståndet till offret och därefter övertagit skulden.

För kortare uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@live.se

Hälsningar,

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo