Reglering av samboegendom

FRÅGA
Hej, fråga om olika kontantinsats till hus där vi är sambos.Vi ämnar att äga 50/50 på den gemensamma bostaden men har olika insatser att lägga in i boendet.Ex: bostaden är värd/köps för 8 miljoner. Vi ämnar att lägga in 4 miljoner i kontantinsats och låna 4 miljoner av bank. Insatsen är fördelad så att ena parten lägger in 1 miljon och den andre 3 miljoner. Hur kan man reglera vid en försäljning att den parten som gick in med 3 miljoner får tillbaka sin andel och vice versa och att vinsten eller förlust delas 50/50 i ett juridiskt bindande dokument? Säg att bostaden kan säljas för 9 miljoner, dvs 1 miljon i vinst. Om man äger 50/50 betyder det att båda parter får dela på, i det här exemplet, 5 miljoner dvs 2.5 miljoner var? Medan det egentligen borde delas att ena parten får tillbaka sin insats på 3miljoner + vinst 500.000 = 3.5 miljoner och den andre 1miljon som var insatsen + 500.000 = 1.5 miljoner efter att lånen är betalda (har inte räknat med några amorteringar i detta exempel). Hur regleras detta att man kan äga 50/50 men inte har rätt till hälften av den andres insats man gick in med i investeringen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Er situation kan enkelt lösas genom att skriva ett skuldebrev och ett samboavtal.

Först skall den parten som lägger in 3 mkr utfärda ett skuldebrev på 1 mkr till den andra parten. Skuldebrevet reglerar skillnaden ni har i insatserna. Med andra ord, vid en eventuell försäljning, den andre parten betalar tillbaka 1 mkr till den andre så att insatserna blir lika på 2 mkr var i efterhand.

Det räcker dock inte bara med skuldebrevet utan ett samboavtal skall också upprättas. I avtalet skall det står att var och en sambo behåller sin andel av ägandet och sina skulder. Detta är nödvändigt eftersom skulder som är kopplade till samboegendom, vilket bostaden utgör (3 § sambolagen), kan normalt dras av vid en bodelning. Samboavtalet därför avtalar bort denna avdragsmöjlighet.

Hur utfärdas ett skuldebrev?

Det finns två olika typer av skuldebrev men i ert fall är det nog enklast att använda den ena, d.v.s. ett enkelt skuldebrev. Detta eftersom sådana pekar ut en särskild betalningsmottagare, se 3 kap. 26 § skuldebrevslagen. Förutom att det skall precisera vem betalningsmottagaren är anger inte lagen ett särskilt formkrav. Praktiskt sett bör det dock finnas uppgifter om båda parter och även deras underteckningar.

Hur upprättas ett samboavtal?

Enligt sambolagen skall samboavtal vara skriftligt och undertecknas av samborna, 9 § sambolagen.

Lawline har en avtalstjänst där ni kan få hjälp med formulering av både skuldebrevet och samboavtalet. Följ denna länk för mer information om tjänsten.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86701)