FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/12/2017

Reglering av barns boende

Finns det någon lag på hur barns boende ska se , finns det någon lag som reglerar det , tex att dom måste ha toa osv, eller får mamman bo i en byggkoja med barnen på en annans familjs tomt, och hur gör man när barnen inte vill bo där, ingen lyssnar ju på en pappa det är bara mammans ord som gäller

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns boende hittas bland annat i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, 6 kap. 1 § FB. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2a § FB. Barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. När beslut ska tas om ett barns boende görs på så vis en helhetsbedömning av alla faktorer, där barnets bästa är avgörande.

Vid bedömningen av frågor om vårdnad, boende och umgänge ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Enligt praxis tillmätts större och större betydelse vid ett barns vilja när barnet uppnått en ålder på 12 år.

Om två föräldrar har svårt att komma överens om hur barnets tillvaro ska se ut så kan det vara bra att ta kontakt med socialtjänsten. Med stöd av socialtjänsten kan man, med hjälp av samtalsstöd, nå en överenskommelse i form av ett samarbetsavtal.

Det finns även möjlighet att vända sig till tingsrätten och få frågan avgjord där. Domstolen kommer då att bedöma frågan som rör barnet utifrån barnets bästa. Dock rekommenderar jag att det bra att gå igenom ärendet med en jurist innan en process för att få hjälp att se över möjligheterna att nå en lösning innan det går till domstol och, om inte det går, få hjälp att ta tillvara barnets intresse på bästa sätt i en rättsprocess.

I frågan framhåller du flera exempel som rör ett barns boende. Utan att veta några närmare omständigheter i denna situation ska jag försöka ge ett så bra svar som möjligt. Enligt min bedömning ligger det i barnets bästa att ha ett lämpligt boende. I detta kan toalett m.m. räknas in. Det går även att ifrågasätta om en byggkoja är det bästa för barnet.

Sammanfattningsvis ska barnets bästa vara avgörande vid beslut om ett barns boende. Hur barnets vilja beaktas beror på dess ålder och mognad. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med en jurist.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”