Reglering av arv och efterarv mellan syskon

I en familj med 4 barn, alla med samma mamma 3 av barnen har samma pappa. Deras pappa är borta sedan 30 år och mamman har suttit här i orubbat bo. Nu har mamman avlidit och min fråga är, har dom 3 helsyskonen rätt att ta ut sitt farsarv nu eller har halvsyskonet rätt dvs 25%? Inget testamente är skrivet och på pappans bouppteckning står syskonet inte med som efterarvinge.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras främst i Ärvdabalken, som du hittar här.

Precis som du skriver ärver den efterlevande makan (alla syskonens mamma) hela boet med försteg, dvs. hon fick ut hälften av den gemensamma egendomen genom sin giftorätt och hälften genom arvet efter maken (tre av syskonens pappa). Detta förhållande regleras i ÄB 3:1 1 stycket.

När nu den gemensamma modern har avlidit, ska efterarvingarna från den först avlidne maken få ut sitt efterarv. I 3:2 1 stycket stadgas att de som har den bästa arvsrätten efter den först avlidnes make har rätt att få ut hälften av den efterlevande makens bo i efterarv. I ert fall ska alltså de tre helsyskonen dela på ½ av moderns bo som efterarv efter deras far. Resterande ½ utgör moderns ”egen” del, som ska delas mellan hennes bröstarvingar, dvs. alla fyra syskon, enligt de vanliga arvsreglerna i ÄB 2:1.

I vissa fall kan efterarvet vara en annan andel än ½, t.ex. om den efterlevande makan medvetet väsentligt minskat boet eller om hon ökat boet genom arv, gåva, testamente eller förvärvsarbete efter makens död. Då kan andelen som efterarvingarna har rätt till justeras. Dessa situationer regleras i ÄB 3:3-7 men utgör alltså undantag från huvudregeln att ½ av egendomen tillfaller efterarvingarna som arv efter den först avlidne.

Om efterlevande make har enskild egendom ska andelen också justeras, då den enskilda egendomen inte hör till efterarvet.

Slutsatsen blir i ert fall att (om ingen av undantagen föreligger) hälften av moderns egendom ska tillfalla de tre helsyskonen (efterarvingarna), medan resterande hälft delas upp mellan de fyra syskonen.

Med Vänliga Hälsningar

Emilia OhlinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000