Regleras standardavtal i lag?

2018-11-05 i Avtal
FRÅGA
I vilken lag och vilken paragraf tas standardavtal upp?
SVAR

Standardavtal är inte reglerade i lag utan de flesta bestämmelserna i ett sådant avtal är standardiserade av den part eller organisation som använder sig utav de. Däremot begränsas dessa avtal av tvingade lagar i området vilket innebär att standardavtalen endast används där lagstiftningen är dispositiv.

Vanligtvis utarbetas standardavtal ensidigt vilket kan skapa obalans i avtalsförhållandet. Praxis säger därför att betungande villkor för den andra parten måste vidtalas av standardavtalstillhandahållaren, vilket med andra ord innebär att överraskande villkor som motparten inte rimligen kunde räkna med det och som är orimligt betungande, inte utgör en del av parternas avtal om de inte uttryckligen godtags.

Zuzu Rabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1078)
2019-03-20 Vad gäller när fastighetsägarna säger en sak men den allmänna principen säger en annan?
2019-03-20 Möjlighet att i efterhand ensidigt förändra avtalsvillkor
2019-03-19 Kan leasingföretaget ändra ett avtal?
2019-03-18 Vad är en Non-Waiver klausul på svenska?

Alla besvarade frågor (66937)