Reglera skulder innan arvskifte

Hur reglera skuld i ett skifte, skall man reglera innan skiftes göres?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att din fråga gäller hur skulder i ett dödsbo ska hanteras.

Reglerna om ansvar för den avlidnes skulder regleras i ärvdabalken (ÄB). Dödsboet svarar för skulderna.

När en person dör ska man göra en bouppteckning, se 20:1 ÄB. Bouppteckningen är en sammanställning av den dödes tillgångar och skulder och är den handling som sedan ligger till grund för arvskiftet dvs. fördelningen av arvet. Alla skulder ska beaktas, även skulder till privatpersoner.

Skulderna ska täckas av de tillgångar som finns i dödsboet. Om det är så att du redan under bouppteckningen inser att tillgångarna inte räcker för att betala alla skulder så kommer dödsboet att gå i konkurs. Långivarna kommer då att få betalt ur boet i proportion till fordrans storlek och det blir då inget över till dig som arvinge. Det är alltså endast om det finns ett överskott efter att alla skulder har blivit betalda som detta fördelas som arv.

Om arvskifte görs innan alla skulder har blivit betalda (eller medel åtminstone avsatts särskilt för betalning av skulderna) ska arvskiftet gå tillbaka, se 21:4 ÄB. Det innebär att du som ensam arvinge kommer bli tvungen att lämna tillbaka det du fått i arv (eller motsvarande värde) för att täcka skulden som inte blivit betald innan arvskiftet.

Sammanfattningsvis så ska dödsboets tillgångar reglera den dödes skulder innan ett arvskifte görs. Om det inte är möjligt måste åtminstone en avsättning ske så att de kvarvarande skulderna kan betalas efter skiftet.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”