Reglera skulder innan arvskifte

Hur reglera skuld i ett skifte, skall man reglera innan skiftes göres?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att din fråga gäller hur skulder i ett dödsbo ska hanteras.

Reglerna om ansvar för den avlidnes skulder regleras i ärvdabalken (ÄB). Dödsboet svarar för skulderna.

När en person dör ska man göra en bouppteckning, se 20:1 ÄB. Bouppteckningen är en sammanställning av den dödes tillgångar och skulder och är den handling som sedan ligger till grund för arvskiftet dvs. fördelningen av arvet. Alla skulder ska beaktas, även skulder till privatpersoner.

Skulderna ska täckas av de tillgångar som finns i dödsboet. Om det är så att du redan under bouppteckningen inser att tillgångarna inte räcker för att betala alla skulder så kommer dödsboet att gå i konkurs. Långivarna kommer då att få betalt ur boet i proportion till fordrans storlek och det blir då inget över till dig som arvinge. Det är alltså endast om det finns ett överskott efter att alla skulder har blivit betalda som detta fördelas som arv.

Om arvskifte görs innan alla skulder har blivit betalda (eller medel åtminstone avsatts särskilt för betalning av skulderna) ska arvskiftet gå tillbaka, se 21:4 ÄB. Det innebär att du som ensam arvinge kommer bli tvungen att lämna tillbaka det du fått i arv (eller motsvarande värde) för att täcka skulden som inte blivit betald innan arvskiftet.

Sammanfattningsvis så ska dödsboets tillgångar reglera den dödes skulder innan ett arvskifte görs. Om det inte är möjligt måste åtminstone en avsättning ske så att de kvarvarande skulderna kan betalas efter skiftet.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000