Reglera arv genom testamente

2021-07-20 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag är varken gift eller sambo, har tre barn men vill att bara två utav mina barn ärver dom pengar jag har, hur går jag tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

När du går bort ärver bröstarvingarna, alltså dina barn, dig eftersom du inte har någon make. Om du vore gift är huvudregeln att den efterlevande maken ärver före de gemensamma barnen (3 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska ärva och dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som varje barn ärver utgör dennes arvslott, vilket i ditt fall kommer vara en tredje del av det du lämnar efter dig.

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). I ditt fall innebär detta att laglotten för vardera bröstarvingen är en sjättedel av det du lämnar efter dig. Laglott är den del av en arvinges arvslott som inte kan tas ifrån honom eller henne genom testamente. En bröstarvinge har alltså alltid rätt att få ut sin laglott, även om du skulle testamentera bort kvarlåtenskapen. I de fall ett testamente inskränker en bröstarvinges laglott kan testamentet jämkas och bröstarvingen har därmed rätt att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Du har möjlighet att skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ett testamente ska uppfylla flera formkrav. Det ska till exempel vara skriftligt och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Du kan alltså skriva ett testamente där du reglerar arvet. Det får dock inte inskränka det tredje barnets laglott. Det tredje barnet har rätt till en sjätte del av arvet efter dig. Det kan du inte testamentera bort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (860)
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

Alla besvarade frågor (95801)