Regler vid testamente

Hej har en fråga. Om en herre som inte har några egna barn eller fru och han vill testamentera till någon som inte är släkt. Måste denne då vara 18 år fyllda.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamenten finns i Ärvdabalken(ÄB).

Ett testamente ska upprättas enligt formkraven som finns i lag. Testamentet ska vara skriftligt och det ska undertecknas av testatorn i närvaro av två vittnen. Vittnena ska med sina namn­teckningar bestyrka testatorns namnteckning samt att hand­ling­en utgör ett testamente (10 kap. 1 § ÄB).

Huvudregeln är att du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det undantaget som finns är att barn alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, alltså hälften av de arv som barnet skulle få om inget testamente fanns (7 kap 1 § ärvdabalken). Man kan alltså aldrig testamentera bort den del av arvet som ens barn enligt lag har rätt till.

Svaret på din fråga är därmed att ja han kommer kunna testamentera bort sitt arv till någon som han inte är släkt med samt någon som är under 18 år.

Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning