Regler och riktlinjer för beräkning av ekonomiskt bistånd

2019-02-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Ekonomiskt bistånd..Jag har haft underskott 3 månader bak i tiden räknas det med det i nästkommande månad alltså räkna in det som inkomst för den månaden jag söker för? Ex November inkomst 3000kr december 2100 januari 0kr räknat in 2100 som inkomst i januari, alltså december månads underskott enligt sociala normen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln beräknas ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster/utgifter som hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. Söker du bistånd i januari är det således enbart decembers siffror för underskott du ska beakta.

Undantag kan dock göras från denna huvudregel när det kommer till inkomster. Inkomster som hushållet har fått tidigare månader kan påverka beräkningen i vissa speciella fall, om de exempelvis varit mycket höga eller avsedda för en viss längre tidsperiod, t.ex. ett avgångsvederlag. Ett positivt resultat (dvs. när du en viss månad haft mer inkomster än vad som berättigar ekonomiskt bistånd) kan i vissa fall föras vidare till kommande månads beräkning s.k. "rullande normöverskott". Detta gäller inte underskott utan överskott och bör maximalt avse tre månader.

Detta är dock exempel på undantagsfall som gäller vid beräkning av inkomster i vissa fall. Huvudregeln är dock att socialnämnden endast ska beakta och beräkna hushållets inkomster/utgifter för kalendermånaden före den månad som ansökan om ekonomiskt bistånd avser.

Hoppas du känner att fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Gäller det även swish och kontoöveföring ? Eller blir det överskott oavsett? Om överföringen är under normen.
2019-02-20 12:17
Räknas det som överskott om man fått swich? Om det inte överstiger normen?
2019-03-08 18:19
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (450)
2019-07-11 Måste myndigheten motivera försening av beslutsfattande?
2019-07-07 Kan man överklaga direkt till förvaltningsrätten gällande socialen?
2019-06-30 rätt att begära avgörande i ärende svenskt medborgarskap
2019-06-30 Försörjningsstöd för student

Alla besvarade frågor (71166)