FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist29/06/2022

Regler kring veckobyte, barnets boendeform och brist i föräldraskap vid gemensam vårdnad

Hej. Delar upp frågorna lite. Har gemensam vårdnad och varannan vecka. Inget skriftligt avtal men muntligt som bestämts på möte hos familjerådgivningen. Om en förälder vill ha hjälp på sin vecka finns det någon rättighet att den istället får ha på den andras veckor? Som ett slags byte. Skulle det på något sätt kunna missgynna föräldern som inte vill göra något byte utan ha "sina" veckor? Får en förälder flytta inom kommunen utan att informera den andra parten om detta innan flytten sker? Om flytten dessutom innebär längre avstånd vid hämtning/lämning kan man ta för givet att den andra parten ska åka dit? Om en part brister i säkerhetsansvaret kring barnet hur ska den andra parten agera? Handlar om att ett ej simkunnigt barn vistats på båt och vid djupt vatten utan flytväst.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualisera bestämmelserna i Avtalslagen (AvtL), Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL). 

Muntligt avtal om veckobyte
Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Det är dock svårt att bevisa muntliga avtal. Har ni båda kommit överens om att ni ska ha barnen varannan vecka så gäller det avtalet. Det du kan göra är att fråga honom om ni kan byta vecka. I så fall lämnar du ett anbud och om han accepterar det anbudet så har ni ingått i ett muntligt avtal som binder er båda (1 § AvtL). 

Barnets boendeform
Det krävs samtycke från den andra föräldern för att kunna flytta med barnet, eftersom den andra föräldern har också rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Ni kan själva avtala om barnets boendeform (6 kap. 14 a § 2 st. FB). Om ni inte kommer överens kan du väcka talan om hos vem barnen ska bo tillsammans med (6 kap. 14 a § 1 st. FB). Då kommer domstolen att bedöma utifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). 

Brist i föräldraskap
Om du anser att det brister i föräldraskapet hos den andra föräldern kan du ansöka om ensam vårdnad. Detta kan du göra genom att ingå i ett skriftligt avtal om vem som ska ha vårdnaden, men det måste godkännas av socialnämnden. Det är även socialnämnden som gör en bedömning av förhållandena (6 kap. 6 § FB). Ett annat alternativ är att ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten (6 kap 5 § FB). Det är dock barnets bästa som tas i beaktning (6 kap. 2 a § FB). 

Alternativt göra en orosanmälan till socialtjänsten då varje individ bör anmäla till socialnämnden om de misstänker eller vet att ett barn far illa (14 kap. 1 c § SoL). Det är dock socialtjänsten som kommer göra en bedömning om utredning kommer att göras för att se om barnet far illa. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare