Regler kring legat

FRÅGA
Hej, önskar få svar på följande frågor: Hur länge kan man vänta med att ta ut sitt legat. Kan arvskiftet ske trots att legatarien tagit ut sin legat?
SVAR

Hej!

Kan arvsskiftet ske trots att legatarien tagit ut sitt legat? Svaret är ja, det kan det, det är så det är tänkt att gå till. Det framgår av 22 kap 1 § ÄB att legatet ska utges så snart det kan ske. Om ett testamente anger ett konkret föremål eller ett belopp, vilket är ett legat, ska det verkställas och delas ut innan dödsboet skiftas mellan dödsbodelägarna. Det framgår även av 11 kap 2 § ÄB vilket anger att den som får ett legat ska få det "oskifto", vilket innebär att man ska få det innan arvsskiftet.


Hur länge kan man vänta med att ta ut legatet? Som regel ska legatet utgå innan dödsbodelägarna får sina andelar, vilket normalt resulterar i att legatarien inte behöver väntar en längre period, utan får ut sitt i första hand. Det är till och med så, om mer än fyra månader gått har du som legatarie rätt att begära ränta för dröjsmålet.

Men hur länge kan man vänta? Det är så att rätten till legatet kan upphöra om du inte kräver legatet inom tio år från att den avlidne gick bort. Men det kan även bli så att om du som legatarie inte uttrycker att du vill ha legatet kan någon annan, en dödsbodelägare, ansöka hos Skatteverket om att rätten måste göras gällande inom sex månader för att fortsatt gälla. Så om man inte gör sin rätt gällande då inom sex månader så förlorar man sin rätt till legatet.

Det är även så om legatarien är okänd för övriga testamentstagare/dödsbodelägare kan en anmälan göras till skatteverket om det. Efter den anmälan får det max ta fem år för legatarien för att ta tillvara på sin rätt och ta kontakt, annars förloras den rätten. Till den som är legatarie kan jag rekommendera att bevaka sin rätt och ta ut/begära ut legatet direkt för att inta ta någon risk.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (915)
2021-04-30 Behöver hjälp med arvsfrågor
2021-04-30 Inte överens om hus i ett dödsbo
2021-04-30 Ingår förmånstagarförordnande i bodelning vid dödsfall
2021-04-28 Kan morfar se till så att barnbarnet får arvet utan att föräldrarna har tillgång

Alla besvarade frågor (92143)