Regler kring efterarv och bröstarvinges rätt till laglott

Hej. Min far gick bort för 4 år sedan. Jag behöver pengar så min fråga är, kan mina föräldrar ha skrivit I sitt testamente att min mor äger all rätt till alla pengar efter min far? Har inte vi barn rätt att dela min fars del med mor? Hon får halva och vi syskon får dela på fars andra halva? Kan det vara skrivet så att vi barn inte har rätt till något arv förrän mor går bort?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Dina föräldrar har rätt att testamentera sin egendom till varandra. Testamentena får dock inte innebära att du och dina syskon, i egenskap av bröstarvingar (barn i direkt nedstigande led) beskärs eran rätt till laglott. I detta fall förstår jag det som att det är din far som har testamenterat sin egendom till din mor.

Enligt 7 kapitlet 1 § Ärvdabalken utgör laglotten hälften av den arvslott du och dina syskon haft rätt till från din far om han ej testamenterat bort sin egendom till din mor. Om testamentet inkräktar på din och dina syskons laglott har ni, enligt 7 kapitlet 3 § 1 stycket Ärvdabalken, rätt att kräva att testamentet jämkas så att ni därmed får rätt till er respektive laglott. Rätten att kräva jämkning av testamentet bortfaller dock om ni inte inom sex månader från det att ni delgavs testamentet (genom att testamentshandlingen i bestyrkt avskrift överlämnades till er) hör av er till testamentstagaren (eran mor) och ger till känna att ni kräver er laglott, se 7 kapitlet 3 § 3 stycket och 14 kapitlet 4 § 1-2 stycket Ärvdabalken.

Det är dock viktigt att påpeka att en jämkning av testamentet inte innebär att du därmed får ut din laglott på en gång, se 7 kapitlet 3 § 2 stycket Ärvdabalken. Då du inte är ett särkullbarn på din fars sida (barn som den avlidne har med någon annan än dennes efterlevande make) så ska nämligen enligt 3 kapitlet 1 § 1 stycket Ärvdabalken din fars egendom tillfalla din mor, då hon utgör din fars efterlevande make. Detta har sin grund i den arvsrättsliga målsättningen att efterlevande make ska skyddas ekonomiskt i den mån inget särkullbarn på den avlidnes sida blir lidande. När din mor sedermera avlider kommer du dock, som en del av arvet efter din mor, att få ta del av arvet efter din far, se 3 kapitlet 2 § Ärvdabalken.

Hoppas detta ger någon klarhet!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning