Regler för uppsägning av hyreskontrakt

2016-07-27 i Avtal
FRÅGA
Vilka regler gäller för uppsägning av hyreskontrakt? Det handlar om en möblerad lägenhet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För hyra av lös sak (vilket en lägenhet anses vara) finns det inga tvingande regler och man kan avtala lite som man vill vad gäller hyra. Avtalsfrihet råder alltså. Avtalet kräver ingen särskild form utan det är oftast standardavtal som används vid hyra. Det är vanligt att man i hyresavtalet avtalar om vad som händer om någon skulle bryta mot avtalet, hyrestidens längd, hur uppsägningstiden ser ut samt t.ex. när man får frånträda hyresavtalet. Om det inte finns någon bestämd tid för hyran kan vem som helst av parterna säga upp avtalet med en skälig uppsägningstid.

För att man ska få häva ett löpande hyresavtal krävs det att det föreligger ett väsentligt avtalsbrott. Följande grunder kan t.ex. vara väsentliga avtalsbrott:

- Om hyrestagaren brister i sin vårdnadsplikt över den hyrda egendomen,
- om hyrestagaren överlåter egendomen till en tredje man eller
- om hyrestagaren pantsätter egendomen.

Om hyrestagaren ligger i dröjsmål med betalning av hyran kan det också utgöra en grund för uppsägning utan att väsentlighetskravet måste vara uppfyllt. Oftast finns det klausuler i hyresavtal som ger uthyraren rätt att häva avtalet utan väsentlighetskravet och oavsett om ytterligare dröjsmål kan förutses. Detta kan vara motiverat om dröjsmålet är ett tecken på insolvens från hyrestagarens sida och uthyraren vill genom hävning skydda sig så snabbt som möjligt.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85250)