FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt10/02/2018

Registreringshinder för bolagsnamn

Hej!

Vad gäller egentligen för bolagsnamn och varumärken?

Vi ville döpa vårt aktiebolag till ett visst namn men fick nej hos Bolagsverket.

Aktiebolaget fick därmed ett annat namn - men kan vi använda oss av det namn vi ursprungligen önskade ut mot kund?

Var går gränsen för varumärkesintrång? Företaget som är upphovet till att Bolagsverket sade nej till vårt förslag har inte registrerat namnet i varumärkesdatabasen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett aktiebolags namn har ett nära samband med två immaterialrättigheter. Först och främst firmarätten (rätten att använda ett namn som beteckning på sin verksamhet) men också varumärkesrätten. Gemensamt för båda är att man kan erhålla rätten genom både registrering och inarbetning. Det innebär att även namn och varumärken som inte har blivit registrerade kan vara skyddade. Detta framgår av 2 § i firmalagen och av 1 kap. 7 § i varumärkeslagen. Om ett firmanamn eller varumärke har inarbetats utgör det hinder för någon annan att kunna registrera ett snarlikt firmanamn eller varumärke (Se 10 § firmalagen och 2 kap. 8 § varumärkeslagen).

Om någon antingen genom registrering eller genom inarbetning har fått skydd för sitt firmanamn eller varumärke innebär det att ingen annan får bruka kännetecknet i sin näringsverksamhet (3 § firmalagen och 1 kap. 10 § varumärkeslagen). Detta innebär att ni definitivt gör ett intrång i någon annans rätt om ni väljer att använda kännetecknet mot kunder trots att någon annan har skydd för det. På grund av att man kan få skydd genom inarbetning kan man göra intrång även om man använder ett kännetecken som inte är registrerat.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare