Registrering av varumärke

2016-07-30 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag ska skapa en applikation till iPhone och behöver således en logotyp. Jag skapade en genom en programvara som jag laddade ner kände mig därefter nöjd med den. Dock efter att ha kollat runt lite på google för att se om någon liknande logotyp redan var använd av något företag så fann jag något som var väldigt lik den som jag skapat. Tänk dig att min logotyp bestod av 4 löv som såg ut på ett visst sätt, och den logotyp som jag hittade bestod av 6 löv vilka hade ungefär samma form som mina. Den logotyp som jag hittade på google hade även en annan bakgrundsfärg än den som jag har skapat.Min fråga är följaktligen, vore det lagligt att använda denna logotyp som jag skapat, även fast den är väldigt lik något som redan finns? Om det är olagligt, vad kan konsekvenserna för mig bli? Hur vet jag att det inte redan finns något företag som har en logotyp som ser EXAKT ut som den jag har skapat?Ber om ursäkt om detta är en konstig fråga, är väldigt okunnig inom juridik :)
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom registrering eller inarbetning enligt 1 kap 6-7§§ Varumärkeslagen (VML). Med inarbetning menas att varumärket är känt för en betydande del av den krets till vilken det riktas mot (omsättningskretsen) som betäckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under varumärket. Varumärkesskydd genom registrering är dock troligen det som är aktuellt i ditt fall. Registeringen sker i varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Vill du registrera ditt varumärke ska du därför vända dig till Patent- och registreringsverket. Ansökan dit ska enligt 2 kap 1§ VML innehålla:
1. uppgifter om sökandens namn eller firma och adress,
2. uppgifter om ombuds namn och adress,
3. en tydlig återgivning av varumärket, och4. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning)

För att registrering av varumärket ska kunna ske krävs att märket kan återges grafiskt enligt 1 kap 4§ VML, att märket har särskiljningsförmåga och att det inte föreligger registreringshinder enligt hinderkatalogen i 2 kap 7-10§§ VML. Enligt praxis innebär kravet på den grafiska återgivningen bland annat att man kan ge en fullständig, klar och exakt identifiering av märket och att märket är lättillgängligt och begripligt. Enligt 1 kap 5§ VML ska ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varumärke endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 2 kap 8§ VML får ett varumärke inte registeras om det är identiskt eller liknar ett annat varumärke för varor av samma eller linkande slag om det finns en risk för förväxling. Frågan blir därmed vilken typ av verksamhet som företaget med logotypen med 6 löv sysslar med, är deras verksamhet liknande den verksamhet som du planerar att använda din logotyp till? Om ansökan inte uppfyller kraven eller om det finns hinder mot registrering, exempelvis om det finns ett varumärke som är förväxlingsbart, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna enligt 2 kap 17§ VML.

Om man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet gör intrång i rätten till ett varumärke (varumärkesintrång) ska man enligt 8 kap 1§ VMdömas till böter eller fängelse högst 2 år. Man kan även bli skadeståndsskyldig enligt 8 kap 4§ VML. På Patent- och registreringsverket kan du söka efter liknande varumärken, se HÄR.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma. Lycka till!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (890)
2020-09-19 Använda bild på tröjor som ska säljas?
2020-09-18 Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?
2020-09-16 Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk
2020-09-16 Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?

Alla besvarade frågor (84323)