Registrering av arvsrätt

FRÅGA
Hej! Hur går man tillväga om man vill hitta sina arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Ett arv är det som tillfaller en arvinge enligt lag. Arvingar är uteslutande den avlidnes släktingar och dessa ärver i den ordning som anges i 2 kap Ärvdabalken (ÄB), se (här). För att hitta släktingar som du eventuellt kan vara berättigad arv efter kan du därför vända dig till Skatteverket. I folkbokföringen som registreras hos Skatteverket finns nämligen uppgifter om exempelvis maka, make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption.

När ett dödsfall är registrerat kan du hos Skatteverkets folkbokföring få ut ett dödsfallsintyg med släktutredning. Dessa visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Dessa uppgifter används sedan i bouppteckningen, som förutom att redovisa samtliga tillgångar och skulder, också ska visa vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket.

Kontaktuppgifter till Skatteverket hittar du på deras hemsida, här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (837)
2020-08-12 "executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Alla besvarade frågor (82779)