Registreras orosanmälningar till socialtjänsten i misstanke- och brottsregistret?

2015-10-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Polisen har gjort en polisanmälan till socialtjänsten om oro för mina barn om de far illa, Anmälan är riktad egentligen mot mig för jag lider av psykisk ohälsa och en dag jag mådde inte bra så min min syster ringde till polisen och jag blev omhändertagen enligt tillfälligt LPT. Min fråga om den polisanmälan registreras i min frus polis uttrag ur misstanke och brotts register?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt14 kap. 1 § socialtjänstlagen så är yrkesverksamma person inom polisen skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om, eller misstänker att, ett barn far illa. När detta sker ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning av vad som de fått kännedom om genom denna anmälan, enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Detta betyder emellertid INTE att någon registrering sker i misstanke- eller brottsregistret. En sådan anmälan som polisen gör till socialnämnden är nämligen inte någon anmälan om brott.

I misstankeregistret registreras endast, enligt 1 § lag (1998:621) om misstankeregister, uppgifter om dem som är "skäligen misstänka för brott". I det så kallade belastningsregistret (som också benämns brottsregistret) registreras uppgifter om bl.a. den som genom dom ålagts påföljd för brott. Detta framgår av 3 § lag (1998:620) om belastningsregister.

Varken du eller din fru kommer således inte med anledning av denna orosanmälan att förekomma i misstanke- eller belastningsregistret.

Hoppas att jag har besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (559)
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket
2020-08-31 Vilka rättigheter har jag när socialen gör en utredning efter en falsk orosanmälan?

Alla besvarade frågor (84144)