Registrerad ägare av fastighet samt betydelsen av det inför bodelning

FRÅGA
Hej. Jag och min före detta fru har nyligen skilt oss. Bodelningen vad det gäller fastigheten vi bott i är ännu inte klar. Jag och barnen bor fn. i huset själva medan exfrun bor utomlands sedan ett år tillbaka och kommer till Sverige nästa sommar. Enligt skatteverket och banken äger vi 50% av huset vardera. Jag och min syster ärvde huset efter min far och jag och dåvarande hustrun löste då ut min syster. Enligt lantmäteriet står jag dock som ägare till 1/1 av fastigheten. Vad innebär detta? äger jag fastigheten till 100% eller 50%?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din exfru har köpt ut en tidigare ägare så bör hon egentligen äga 50% av huset, om det var den andel hon köpte. Däremot ska man som ny ägare av en fastighet ansöka om att bli registrerad som ägare på fastigheten. Detta gör man genom att söka lagfart hos Lantmäteriet. Detta ska ske inom 3 månader efter att man blivit ny ägare. Lagfart är ett lagligt dokument som visar på att man äger en del av en fastighet eller en hel fastighet. Vid ansökan om lagfart brukar man behöva skicka med köpehandlingar eller liknande underlag som visar på att man köpt en fastighet eller del av fastighet. Har inte din exfru ansökt om lagfart, står hon inte registrerad som ägare på huset. (20 kap. 1-2 §§ jordabalken)

Som jag tolkar din fråga så undrar du över detta inför er bodelning. Jag vill därför uppmärksamma dig om att det vid en bodelning som huvudregel inte spelar någon roll huruvida du äger 50% eller 100% av fastigheten. Vid en bodelning ska man lägga samman allt giftorättsgods, vilket bland annat är bostad och i princip all annan egendom, och sedan dela lika på det. Detta innebär alltså att ni kommer dela lika på värdet av fastigheten, vare sig hur stor del i fastigheten som du faktiskt äger. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (255)
2020-09-25 vad krävs för att ett fastighetsköp ska vara giltigt?
2020-09-21 Hur lång uppsägningsstid har man när man hyr lokal på obestömd tid?
2020-09-19 Vem ska betala låssmed i hyreslägenhet?
2020-09-12 Vem äger en fastighet?

Alla besvarade frågor (84380)